Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer inom området migration och utveckling.

Nyheter

22 december 2023

Analys av regleringsbrevet till Sida för 2024

Nu har regleringsbrevet med den detaljerade biståndsbudgeten offentliggjorts. CONCORD Sveriges medlemmar har läst och jämfört med tidigare år liksom med den politiska inriktningen i reformagendan för biståndet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

4 juli 2023

Ministerrådets överenskommelse om asyl- och migrationspakt kritiseras

EU:s medlemsländer har enats om en gemensam migrationspolitik. Flera delar av migrationspakten har mött starka reaktioner från civilsamhälle och parlamentariker. Nu väntar förhandlingar mellan medlemsländerna och Europaparlamentet.
Läs mer

#eu-politik #migration och utveckling

Nyheter

5 maj 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – maj

EU:s långtidsbudget ses över i tider av kris, parlamentet klubbar klimatlagar och fördömer dödsstraff, och partneravtalet post-Cotonou motarbetas av Ungern och Polen. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #eu:s budget #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

27 februari 2023

På ordförandens bord – vad Sverige har att hantera i EU just nu

Sveriges ordförandeskap i EU sker i ett spänt politiskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt läge. Utvecklingsbistånd, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och andra prioriterade frågor har fått stå tillbaka, vilket återspeglas i det svenska ordförandeskapets program. Här får du uppdatering om den senaste politiska händelseutvecklingen och vilka processer du bör följa noga framöver.
Läs mer

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling

Nyheter

30 januari 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – januari

Svenskar mindre oroliga för världsläget än övriga EU, migration högt på svenska ordförandeskapets dagordning och parlamentet vill revidera långtidsbudgeten. Läs det senaste inom rättvis och hållbar utveckling.
Läs mer

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Uttalande

20 maj 2022

Brev till biståndsminister Matilda Ernkrans inför EU-möte

Ökat stöd till hållbart jordbruk, samlat ansvar för att flyktingar från Ukraina får tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt stärkt stöd till de minst utvecklade länderna. Den 20 maj har biståndsminister Matilda Ernkrans möte med EU:s biståndsministrar och i detta brev tar CONCORD Sverige upp de områden som vi vill att hon lyfter.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Uttalande

23 mars 2022

BREV OM FINANSIERING AV FLYKTINGMOTTAGANDE

Angående regeringens överläggningar om hur mottagandet av flyktingar ska finansieras säger vi: Minska inte det internationella biståndet! Sverige har råd att ge skydd till utsatta människor som flyr från det fruktansvärda kriget i Ukraina utan att världens mest fattiga och utsatta tvingas betala ett högt pris.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Uttalande

2 februari 2022

Brev gällande Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i EU

Vi har skickat ett brev till UD med anledning av Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska Unionens råd. I brevet delar vi med oss av specifika och konkreta synpunkter och förslag inom fem områden som vi ser som prioriterade inför och under Sveriges ordförandeskap.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #biståndsdebatten i media #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-valet #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa #stöd om eu-bidrag

Analys

28 maj 2021

Ogrundat om bistånd som påtryckningsmedel vid utvisningar

Stämmer det att det ett problem med länder som vägrar ta emot sina medborgare när de skall utvisas från Sverige och att de därför inte bör få svenskt bistånd? CONCORD Sverige faktagranskar.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Rapport om migration och EU:s bistånd (2021)

Den europeiska plattformen CONCORD Europa analyserar i ett nytt policypapper hur frågor som rör migration har format den nya inriktningen på EU:s bistånd. När EU fokuserar på migration som något negativt medför det flera stora risker för utveckling, mänskliga rättigheter, fred och EU:s internationella åtaganden.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

1 2 3 8