Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer om civilsamhällets demokratiska utrymme.

Nyheter

16 maj 2023

Linnéa Claeson möter makthavare och människorättsförsvarare i podden EU-toppmötet

EU:s röst väger tungt i en värld där mänskliga rättigheter i ökande omfattning hotas. I denna samtalsserie möter juristen och människorättsaktivisten Linnéa Claeson fackföreningsledare, aktivister och företagsledare för samtal om EU:s roll i världen. Även politikerna Margot Wallström (S), Alice Bah Kuhnke (MP) och Joar Forssell (L) är med i diskussionerna.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

5 maj 2023

Civicus: Så mår civilsamhället 2023

Vi lever i en värld plågad av konflikter och kriser, där demokratiska värderingar och institutioner sätts på hårda prov, och civilsamhällets representanter begränsas, hotas och mördas. Mot denna verklighet anpassar sig civilsamhället för att fortsätta göra skillnad. Det konstaterar Civicus i sin ”State of Civil Society Report 2023”, som också bidrar med en rad tips och idéer på fortsatt agerande.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Nyheter

4 maj 2023

EU-parlamentet fördömer dödsstraff för homosexualitet

Europaparlamentet uppmanar Ugandas president att inte skriva under en lag som bland annat innebär dödsstraff för homosexualitet.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #jämställdhet

Nyheter

4 maj 2023

Så kan vi försvara demokratin

CONCORD Sverige har fyllt 20 år. Under två panelsamtal diskuterades de 20 år som gått – och utmaningar framåt. En dyster lägesbeskrivning av det demokratiska utrymmet i Filippinerna, Serbien och Sverige målades upp – men vid sidan av detta rymdes också ett visst hopp.<br /> – Varje kris skapar en möjlighet att frigöra oss från gamla tankesätt och gå bortom tidigare politik, sa aktivisten Beverly Longid från Filippinerna.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Verksamhetsberättelse 2022 (2022)

I en turbulent tid har vi fortsatt granska politiska beslut, mobiliserat våra gemensamma krafter och påverkat politiken för en rättvis och hållbar global utveckling. Läs vår verksamhetsberättelse för 2022.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Debatt

3 april 2023

16 organisationer kräver ökat stöd till lokala rörelser

På det pågående högnivåmötet, Summit for Democracy, måste lokala rörelser som kämpar för jämställdhet ges erkännande för den avgörande roll de har för demokrati. Det behövs åtaganden om stöd och finansiering för deras långsiktiga förändringsarbete. Det uppmanar i dag 16 organisationer de politiska ledare, inklusive från Sveriges regering, som just nu möts.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #jämställdhet

Nyheter

29 mars 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – mars

EU inför unika sanktioner mot könsbaserat våld, parlamentet uppmanar till översyn av riktlinjerna för MR-försvarare, och GAPIII utnyttjas inte så mycket som den borde. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #jämställdhet

Nyheter

29 mars 2023

LSU vill lyfta ungas röster inom EU

EU:s ungdomsstrategi spelar en viktig roll i att stärka ungas engagemang i civilsamhället. LSU släppte en jämförande rapport om ungdomspolitik och maktrelationer på nationell och EU nivå. LSU arrangerade även EU:s ungdomskonferens tillsammans med Regeringskansliet och MUCF där unga och beslutsfattare samlades för att skapa rekommendationer till Ministerrådet. Sandra Daniel och Johan Gebo, medarbetare på LSU, vill att ungas röster ska lyftas fram mer på EU- och nationell nivå.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Nyheter

29 mars 2023

Parlamentet: EU:s riktlinjer för MR-försvarare bör ses över

Europaparlamentet rekommenderar att EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare ses över. "Vi måste prata mer om de många olika fall där man kan försvara mänskliga rättigheter, om de som stödjer kvinnors rättigheter, om hbtqi-aktivister, om miljöförsvarare, såväl som de som skyddar migranters och asylsökandes rättigheter. De alla förtjänar vårt skydd", säger rapportören Hannah Neumann (De Gröna).
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik

Nyheter

27 februari 2023

Moderaterna ser Ge Plats som viktigt stöd för utlandsmyndigheterna

– Vi tror att biståndet blir mer effektivt om det genomförs med aktörer med lokal kännedom. Vår uppgift är att ha en nära och förtroendefull dialog med civilsamhället, som inte är en homogen grupp utan olika aktörer. Det sa Magdalena Thuresson, M, när CONCORD Sveriges Ge plats-guide lanserades i riksdagen.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

1 2 3 11