Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer om civilsamhällets demokratiska utrymme.

Nyheter

3 juli 2024

Sidas tredje rapport om civilsamhällesbiståndet – sammanfattning

Vi har läst Sidas tredje delrapport om civilsamhällesbiståndet. Förslagen i rapporten bygger på att en ny civilsamhällesstrategi finns på plats i september. I rapporten föreslår Sida en ny gräns på 500 000 kronor för mindre anslag.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

2 juli 2024

Vad är vitsen med civilsamhället? Referat av vårt seminarium i Almedalen

Både Sida och civilsamhällesorganisationerna på scen var överens om att civilsamhället spelar en värdefull roll i svenskt utvecklingssamarbete. Men kring budget och process rådde en del oenighet.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Debatt

19 juni 2024

37 organisationer: Ni kan bättre, regeringen

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till en global hållbar utveckling. Det skriver företrädare för 37 olika organisationer.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Barometer 2024 (2024)

22 organisationer har granskat Sveriges politik för rättvis och hållbar global utveckling. Nu ger vi regeringen 90 förslag på förbättringar.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #barometer

Nyheter

5 juni 2024

Stort engagemang för världen när EU-kandidaterna debatterade hos CONCORD Sverige

Hur ska EU verka för mer jämställdhet i utrikespolitiken, växla upp arbetet för klimaträttvisa och säkra att biståndet går till fattigdomsbekämpning? Det var några av frågorna som avhandlades när CONCORD Sverige bjöd in till EU-valdebatt.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu-valet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

21 maj 2024

EU-valet 2024: Partiernas åtaganden för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter globalt

Tre partier svarar positivt på samtliga frågor – och på ett område är alla partier överens. Läs vår enkät om hur partierna vill verka för globala rättvisefrågor, miljö och klimat, jämställdhet och bistånd på EU-nivå.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu-valet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

13 maj 2024

SÅ KANALISERAS SVERIGES BISTÅND TILL CIVILSAMHÄLLET

Det svenska civilsamhällesbiståndet har diskuterats mycket på sistone, efter besked från regeringen och Sida om en plötslig omstöpning av en del av detta stöd. Här redogör vi för trender i Sveriges bistånd till och via civilsamhället för att underlätta en faktabaserad diskussion om hur stödet förändras.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

29 april 2024

340 organisationer i 60 länder håller Sverige ansvarigt i OECD DAC  

Sveriges uppsägning av avtal under civilsamhällesstrategin äventyrar internationellt överenskomna principer och kommer att underminera organisationers arbete världen över. Det skriver 340 organisationer från över 60 länder i ett brev till OECD:s biståndskommitté DAC.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Verksamhetsberättelse 2023 (2023)

År 2023 var på många sätt dystert för den som bryr sig om globala rättvisefrågor. Men plattformen fortsatte att granska politiska beslut, mobilisera våra gemensamma krafter och trycka på för en politik för rättvis och hållbar utveckling i världen. På denna sida kan du ta del av höjdpunkter ur CONCORD Sveriges verksamhet under år 2023.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Nyheter

11 april 2024

Utrikesutskottets utfrågning om reformagendan

Oppositionen ställde flera frågor om civilsamhällesbiståndet när biståndsminister Johan Forssell besökte utrikesutskottet – i en session som i övrigt dominerades av handelsfrämjande och företagande.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

1 2 3 13