Här samlar vi våra senaste nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser och rekommendationer med mera inom området jämställdhet.

Nyheter

24 november 2023

EU:s handlingsplan för jämställdhet förlängs – men når inte sina mål

EU förlänger sin handlingsplan för jämställdhet så att den sammanfaller med långtidsbudgeten. <br /> – Om ett policypapper och en budget inte hänger samman så tappar man effektivitet, transparens och samordning. Nu blir det lättare att få genomslag för handlingsplanen, säger Sara Österlund på RFSU.
Läs mer

#eu-politik #jämställdhet

Uttalande

21 november 2023

Brev till statssekreterare Diana Janse inför mötet med EU:s biståndsministrar

EU:s jämställdhetsarbete möter motstånd – därför behöver Sverige trycka på i rådet. Det skriver CONCORD Sverige till statssekreterare Diana Janse inför hennes möte med EU:s biståndsministrar.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Nyheter

8 november 2023

Feministisk utrikespolitik på global frammarsch

Samtidigt som den svenska regeringen har skrotat den feministiska utrikespolitiken har andra länder plockat upp den. Regeringen har dock sagt att Sverige fortsatt ska vara en stark röst för jämställdhet globalt. Men vad gör regeringen för att säkerställa detta?
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

7 november 2023

Mer jämställdhet i EU:s utvecklingspolitik

Jämställdheten i EU:s utvecklingspolitik har stärkts sedan den tredje handlingsplanen för jämställdhet antogs – men fortfarande är det en bra bit kvar till målen. Nu vill två utskott se en plan för att säkerställa att 85 procent av utvecklingspolitiken främjar jämställdhet. Detta framkom under ett samtal i Europaparlamentet.
Läs mer

#eu-politik #jämställdhet

Nyheter

7 november 2023

Jämställdhet och utsläppshandel på agendan när CONCORD Sverige laddar inför COP28

Om mindre än en månad inleds klimattoppmötet COP28. För att stärka vår kapacitet att följa förhandlingarna har CONCORD Sveriges arbetsgrupp för klimaträttvisa bjudit in flera sakkunniga till sina möten. Experterna har pratat om klimatförhandlingarnas kopplingar till jämställdhet och om biståndets möjliga koppling till handel med utsläppsrätter.
Läs mer

#jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Under lupp (2023)

Svenska Europaparlamentariker är nästan helt överens i stödet för jämställdhet och för Agenda 2030. Men i synen på miljö- och klimaträttvisa och företags ansvar för mänskliga rättigheter går åsikterna isär. Det visar CONCORD Sveriges granskande rapport ”Under lupp: Svenska EU-parlamentarikers agerande i globala frågor”. Rapporten tar också upp vilka parlamentariker som under den senaste mandatperioden stuckit ut i engagemanget för sina frågor.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #jämställdhet

Nyheter

4 oktober 2023

Ett år med utrikesutskottet – så mycket har de motionerat

Nu är det ett år sedan den nya riksdagen tillträdde. Vi har räknat hur mycket partierna har motionerat i utrikesutskottet – och utser oppositionens flitigaste interpellatör.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

2 oktober 2023

Ett år med regeringen (och SD): Vad har hänt i utvecklingspolitiken?

Nu är det snart ett år sedan Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildade regering, med stöd av Sverigedemokraterna. Vilka beslut, med bäring på utvecklingspolitiken, har tagits under detta år? Vilka var de större händelserna och vad hände inte? Vår tidslinje ger svaren.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

2 oktober 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – oktober 2023

Parlamentet stöder ökad budget och klubbar nya regler efter Qatar-gate, och mångmiljonsatsning mot våld mot kvinnor hade "begränsad effekt". Läs våra EU-nyheter om hållbar global utveckling.
Läs mer

#eu-politik #eu:s budget #jämställdhet

Analys

20 september 2023

ANALYS AV HÖSTBUDGETEN 2023

Regeringens budgetproposition för 2024 innehöll inga stora nyheter på utgiftsområde 7; Internationellt bistånd. Tvärtom saknas, liksom förra året, information om hur budgeten ska fördelas. Det återstår alltså att se hur prioriteringar i text återspeglas i medel. CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har analyserat innehållet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 15