Plattformen CONCORD Sverige samlar 82 organisationer i civilsamhället. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik.

Att CONCORD Sverige samlar en mångfald av organisationer inom svenskt civilsamhälle, som i sin tur samlar hundratusentals medlemmar, ger oss en stor kunskap, ett starkt engagemang och en kraftfull röst. Med en kontinuerlig dialog och genom att bilda opinion vill vi påverka politiker så att de utformar en politik som gör världen bättre. Vi granskar också politikers löften och att de lever upp till internationella åtaganden.

Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering.

Våra prioriterade frågor:

CONCORD Sveriges arbete formas utifrån medlemsorganisationernas behov och prioriteringar. En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper som är kopplade till våra prioriterade frågor. I vårt uppdrag ingår även att stärka medlemmars kunskap, skapa former för gemensamt lärande och öka möjligheten att gemensamt påverka. Vi vill också förmedla kunskap till medlemmar och deras partnerorganisationer om hur de kan söka EU-bidrag för sin verksamhet.

Vi vill påverka politiken på den nivå som avgörande beslutsfattande sker. Eftersom många av våra frågor fattas beslut om på EU-nivå är vårt samarbete och aktivt deltagande i CONCORD Europa avgörande för vår möjlighet att påverka. Vi är en av 26 nationella plattformar i CONCORD Europa, som totalt samlar 2600 civilsamhällesorganisationer för att tillsammans påverka EU:s utvecklingspolitik. Vi jobbar även på global nivå med processer exempelvis inom FN, framförallt i vårt arbete med Agenda 2030.

CONCORD Sverige är en ideell organisation som har en styrelse med elva ledamöter och ett kansli med nio anställda. Årsmötet och styrelsen ansvarar långsiktigt för det övergripande arbetet. Våra uppdrag att bedriva påverkan och öka våra medlemmars kunskap formas i nära dialog mellan arbetsgrupper, kansli och styrelse.

Läs mer om vår verksamhet i våra verksamhetsberättelser.