Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyheter

14 mars 2023

Minst 1,2 miljarder kronor måste tillbaka till biståndet i vårbudgeten

Åtminstone 1,2 miljarder kronor har undanhållits det internationella biståndet på grund av uppblåsta prognoser för inhemska flyktingkostnader i Sverige under 2023. I vårändringsbudgeten måste de tillbaka till biståndet.
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

10 mars 2023

The Game Changer

The Game Changer – How a feminist foreign policy can transform societies
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

28 februari 2023

Civilsamhället trycker på för att EU ska steppa upp arbetet med Agenda 2030

I sommar ska EU för första gången berätta för FN:s högnivåmöte hur unionen ligger till med genomförandet av Agenda 2030. Tre färska rapporter bildar underlag till EU:s rapportering. De efterlyser bland annat stärkt engagemang utanför unionen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

27 februari 2023

Moderaterna ser Ge Plats som viktigt stöd för utlandsmyndigheterna

– Vi tror att biståndet blir mer effektivt om det genomförs med aktörer med lokal kännedom. Vår uppgift är att ha en nära och förtroendefull dialog med civilsamhället, som inte är en homogen grupp utan olika aktörer. Det sa Magdalena Thuresson, M, när CONCORD Sveriges Ge plats-guide lanserades i riksdagen.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Nyheter

27 februari 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – februari

Miljöutskottet har röstat om lagförslaget om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och utrikesutskottet om en rapport om EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

27 februari 2023

Opinionen för bistånd – stark, men ideologiskt splittrad

Sidas årliga opinionsundersökning är en rik källa med information för den som är intresserad av svenska folkets åsikter och kunskaper om internationellt bistånd och läget i världen. Analysen visar att ideologiska skillnader avgör biståndsviljan. Men också att intresset att veta mer är stort även bland de mer skeptiska.
Läs mer

#biståndsdebatten #biståndsdebatten i media

Nyheter

27 februari 2023

På ordförandens bord – vad Sverige har att hantera i EU just nu

Sveriges ordförandeskap i EU sker i ett spänt politiskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt läge. Utvecklingsbistånd, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och andra prioriterade frågor har fått stå tillbaka, vilket återspeglas i det svenska ordförandeskapets program. Här får du uppdatering om den senaste politiska händelseutvecklingen och vilka processer du bör följa noga framöver.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling

Nyheter

20 februari 2023

Klimatförhandlingar: CAN Europe vill se höga ambitioner från Sverige

Att komma framåt i arbetet med att sätta upp en fond för skador och förluster är den viktigaste frågan i årets klimatförhandlingar, enligt Rachel Simon, policysamordnare på Climate Action Network Europe. Hon hoppas att Sverige som EU-ordförande håller klimat- och jämställdhetsfrågorna högt.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa

Analys

20 februari 2023

Betoning på biståndet i utrikespolitiska debatten

Årets utrikespolitiska debatt blev ovanligt snabbt högintressant för CONCORD Sveriges medlemmar. I partiernas anföranden kom biståndspolitik, feministisk utrikespolitik och civilsamhällets roll upp. Här sammanfattar vi debatten, delar ut beröm, saknar ett par ledamöter och lyfter lovande nykomlingar inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

17 februari 2023

UN Women Sverige är ny medlem i CONCORD Sverige!

UN Women Sverige arbetar med kvinnors och flickors rättigheter. Vi hälsar organisationen varmt välkommen som medlem i CONCORD Sverige!
Läs mer

#jämställdhet

1 2 3 40