Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyhet

10 juli 2019

”Civilsamhället måste bli argare!”

Under årets Almedalsvecka fick CONCORD Sverige ytterligare bekräftelse på att civilsamhällets kritiska röst behövs i arbetet för hållbar utveckling och en human migrationspolitik. På våra två seminarier fick politiker, analytiker och representanter från våra medlemsorganisationer chansen att samtala om EU:s bistånd och om den feministiska utrikespolitiken.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Nyhet

19 juni 2019

Välkommen Oxfam Sverige!

Vi har äran att få välkomna vår 68:e medlemsorganisation, Oxfam Sverige. Oxfam är en global hjälporganisation som kämpar för människor i fattigdom och kris i över 90 länder.
Läs mer

Nyhet

29 april 2019

Starkt fokus på EU:s roll för hållbar utveckling vid vårens policyforum

Hur kan Sverige påverka EU-politiken och hur förhandlas biståndet i EU:s långtidsbudget? Detta var några av frågorna inför vårens policyforum, då över 70 representanter från 42 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer deltog.
Läs mer

Nyhet

29 april 2019

Vi analyserar EU-ledares arbete för hållbar utveckling

I april stod Rumänien, som EU:s ordförandeland, värd för en högnivåkonferensen om hållbar utveckling. Representanter från CONCORD Sverige och Europa var på plats för att presenterade en ny rapport om hur EU:s ledare bör arbeta för en rättvis och hållbar värld.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #jämställdhet #migration och utveckling

Nyhet

27 mars 2019

Vi välkomnar två nya medlemmar!

Vi är glada att presentera Sveriges Kvinnolobby och Östgruppen som nya medlemmar i CONCORD Sverige! Sveriges Kvinnolobby verkar för kvinnors och flickors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Östgruppen verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa.
Läs mer

Nyhet

19 mars 2019

Två nya ansikten på kansliet

Vi välkomnar Hans Reuterskiöld, vikarierande kommunikationsansvarig, och Linnéa Frändå, vikarierande kommunikatör, till CONCORD Sveriges kansli. Tidigare kommunikationsansvarig Christina Wassholm kommer under våren att ansvara för vårt arbete med EU-valet.
Läs mer

Nyhet

7 mars 2019

Stormöte om EU:s framtid

Låt inte EU:s egna säkerhets- och migrationspolitiska intressen ta över i unionens framtida biståndsarbete. Det var ett av budskapen då 14 av CONCORD Sveriges medlemmar i tisdags träffade bland annat biståndsministerns statssekreterare och representanter för Utrikesdepartementet för ett dialogmöte om EU:s utvecklingspolitik.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyhet

21 februari 2019

Vi lyfter EU:s globala roll i EU-valet

Partiernas toppkandidater ska få bättre kunskap om EU:s roll som global aktör. Och vi ska ta vara på kraften när vi går samman i gemensamma aktioner. Det var tydliga målsättningar som sattes på CONCORD Sveriges medlemsmöte om Europaparlamentsvalet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

20 februari 2019

Välkommen War Child!

CONCORD Sverige har fått en ny medlem: War Child. Organisationen jobbar för att barn i krig ska få en bättre framtid genom att stötta dem med psykosocialt stöd, utbildning och skydd.
Läs mer

Nyhet

23 januari 2019

På gång under våren

Europaparlamentsval, slutrapport från Agenda 2030-delegationen och toppmöte om EU:s framtid. Det är några av hållpunkterna under våren 2019 inom de områden CONCORD Sverige arbetar med. Uppdatera dig om viktiga datum och läs om vilka nya svenska ministrar och statssekreterare som tillsatts för våra bevakningsområden.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

1 2 3 26