Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyhet

9 september 2020

Uppdatera höstens kalender

Intensiva slutförhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget, arbete med Agenda 2030-propositionen i riksdagen och kampanjlansering om företag och mänskliga rättigheter. Det är några av höstens större händelser inom CONCORD Sveriges prioriterade frågor.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Nyhet

1 september 2020

Ny granskning: regeringen lever inte upp till ambitionerna

Vartannat år granskar en bred grupp av medlemsorganisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Barometer 2020 visar att framsteg gjorts, men det finns flera områden där den förda politiken snarare motverkat en hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #företagande och mänskliga rättigheter #migration och utveckling

Nyhet

31 augusti 2020

Nya medarbetare på kansliet

I mitten av augusti började två nya kollegor på CONCORD Sveriges kansli. Céline Giertta, som tidigare vikarierat på CONCORD Sverige, är ny policysamordnare med ansvar för områdena EU:s utvecklingsfinansiering och bistånd. Mehrnaz Taklif kommer stötta kansliets ekonomi-arbete på halvtid som ekonomi- och löneassistent.
Läs mer

Nyhet

31 augusti 2020

Agenda 2030 som vägkarta för en hållbar återhämtning

Sommarens högnivåforum i FN för uppföljningen av Globala målen präglades tydligt av coronapandemin. Ett stort fokus lades på att diskutera hållbar återhämtning från pandemin, finansiering och den ojämlikhet världen över som pandemin synliggjort.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

20 augusti 2020

Biståndet drabbas av nedskärningar i EU:s nästa budget

I mitten av juli kom EU:s stats- och regeringschefer fram till en uppgörelse om unionens långtidsbudget för åren 2021-2027. Det görs nedskärningar på alla områden jämfört med tidigare förslag. Biståndet föreslås minska med tio procent. Förslaget möts av kritik från EU-parlamentet och civilsamhället.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

26 juni 2020

Vi önskar en fin sommar!

Nu börjar vi på CONCORD Sveriges kansli försvinna iväg på semester. Några av oss arbetar en vecka till och sen är vi tillbaka igen runt den 10 augusti.
Läs mer

Nyhet

17 juni 2020

Sommarens uppföljning av Agenda 2030 blir digital

FN:s högnivåforum för Agenda 2030 i juli sker digitalt på grund av coronapandemin. Vid konferensen, som pågår mellan 6-17 juli, deltar fyra av CONCORD Sveriges medlemmar i den svenska e-delegationen. Internationellt finns en oro i civilsamhället att organisationers deltagande kommer att begränsas.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

19 maj 2020

En hållbar värld efter krisen

Coronapandemin visar tydligt hur världen hänger samman och att bekämpandet av viruset kräver globala lösningar. I debatten den senaste tiden har flera röster höjts om vikten av en hållbar återhämtning. Vi har samlat några inlägg och perspektiv på ämnet från våra medlemmar.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #företagande och mänskliga rättigheter

Nyhet

28 april 2020

Petra Tötterman Andorff är ny ordförande för CONCORD Sverige

På CONCORD Sveriges årsmöte i dag valdes Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, som ny ordförande för CONCORD Sverige. Hon tror att fattigdomsfrågan kommer att dominera agendan efter pandemin och vill se en feministisk utrikespolitik implementerad i EU.
Läs mer

Nyhet

21 april 2020

Få koll på debatten om villkor i biståndet

En aktuell debatt i svensk och europeisk biståndspolitik är vilka krav som bör ställas på mottagarländer för att få internationellt bistånd, så kallat villkorande av bistånd eller konditionalitet. Det förekommer många typer av villkor i internationellt bistånd. Den typ av villkor som oftast orsakar debatt är när man använder bistånd som politisk påtryckning på mottagarlandet. För att underlätta fortsatt debatt ger vi här en fördjupning och reder ut en rad frågor som ofta dyker upp.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

1 2 3 29