Verksamhetsberättelse 2023

2023

År 2023 var på många sätt dystert för den som bryr sig om globala rättvisefrågor. Men plattformen fortsatte att granska politiska beslut, mobilisera våra gemensamma krafter och trycka på för en politik för rättvis och hållbar utveckling i världen. På denna sida kan du ta del av höjdpunkter ur CONCORD Sveriges verksamhet under år 2023.

Verksamhetsberättelsen för 2023 innehåller:

  1. Ett år av sökande då vår uthållighet sattes på prov – en hälsning från ordförande och verksamhetschef
  2. Strategi och inriktningsmål
  3. Vad har plattformen gjort 2023 – Rapportering på våra verksamhetsmål
  4. Var är vi i förhållande till inriktnings- och organisationsmål?
  5. Årsredovisning
  6. Revisionsberättelse

ETT URVAL AV VÅR VERKSAMHET UNDER ÅRET

På denna sida har vi sammanställt ett urval av vår verksamhet under året. Läs om hur vi spred feministisk utrikespolitik över Europa, mobiliserade civilsamhället under Sveriges ordförandeskap i EU, och hur många års arbete till slut resulterade i en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter.