Här hittar du våra analyser av olika frågor inom våra prioriterade områden Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme, jämställdhet samt miljö- och klimaträttvisa.

Nyheter

2 maj 2024

Utveckling utan människor? Läckt dokument om EU:s utvecklingspolitik efter valet

EU kan vara på väg att överge fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter som fokus i utvecklingspolitiken. Det avslöjar ett läckt dokument som skapat oro och ilska i det europeiska civilsamhället.
Läs mer

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

7 mars 2024

Mer fria val och mindre jämställdhet i regeringens nya demokratistrategi

Den 1 februari 2024 antog regeringen en ny strategi för arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati inom utvecklingssamarbetet. Vi har läst och jämfört med den förra för se hur nuvarande regerings politik gjort avtryck i strategin.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Analys

14 februari 2024

Utrikesdeklarationen 2024: Närområde framför globala kriser

Regeringen försäkrar i utrikesdeklarationen att Sveriges utrikespolitik ”alltid kommer att ha en global dimension”. Av det syns mycket lite i resten av texten som har ett oerhört fokus på närområdet och missar att spegla den akuta globala klimatkrisen. Det och mycket annat i plattformens analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

8 februari 2024

CIVILSAMHÄLLESSTRATEGIN 2024: EN FÖRSTA LÄSNING

Flera utredningar ska genomföras under året, vilket riskerar att gå ut över genomförandet av verksamhet. Mest uppseendeväckande är att strategin bara gäller i elva månader. Läs vår analys.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

22 december 2023

Analys av regleringsbrevet till Sida för 2024

Nu har regleringsbrevet med den detaljerade biståndsbudgeten offentliggjorts. CONCORD Sveriges medlemmar har läst och jämfört med tidigare år liksom med den politiska inriktningen i reformagendan för biståndet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

21 december 2023

Utrikeshandelsstrategin ur ett samstämmighetsperspektiv

Den 1 december presenterades Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. CONCORD Sverige har läst den med samstämmighetsglasögonen på – bidrar strategin till en hållbar global utveckling, så som alla politikområden ska göra?
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

20 december 2023

COP28: Begränsat utrymme för civilsamhället på årets klimattoppmöte

Det var inga protester på stan men ganska god tillgång till mötesrum. Både höga priser och bristen på demokrati lokalt begränsade civilsamhällesaktörers utrymme under årets klimattoppmöte COP28. Det berättar CONCORD Sveriges medlemmar som var på plats.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

15 december 2023

Analys av reformagendan för biståndet

På torsdagen presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en reformagenda för biståndet. CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har gjort en första snabb genomläsning av dokumentet och lyfter här positiva omdömen, kritik och en del frågetecken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

14 december 2023

Så gick COP28: Stora framsteg och urvattnade överenskommelser

Klimattoppmötet COP28 innebar historiska överenskommelser om att ställa om från fossila bränslen och inrätta den efterlängtade fonden för skador och förluster. Men inga skarpa åtaganden kring anpassning gjordes – och klimatfinansieringen är fortsatt otillräcklig på alla områden.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

6 december 2023

Utvecklingspolitisk motionsanalys

CONCORD Sverige har analyserat och summerat de motioner som kom in under den allmänna motionstiden 2023 och som berör de ämnesområden som plattformen arbetar med. Här nedan kommer en kortversion med exempel från analysen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 11