Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

26 november, 2018 kl. 14:00 – 15:00

Seminarium: Ska vi exportera Nya Karolinska modellen till fattiga länder?

Postmuseum (Öppet event)

Bland annat ges passen "Vilka är utmaningarna med OPS-projekt?" med presentation av rapporten History RePPeated av Penny Davies, Senior Policyrådgivare på Diakonia, och "Vilka lärdomar kan vi dra från Nya Karolinska?" Fredrik Mellgren och Henrik Ennart, journalister och författare till boken Sjukt hus, diskuterar.
Anmäl dig

Aktivitet

26 november, 2018 kl. 09:00 – 12:00

Seminarium: Finansiering för hållbar utveckling - vad gör pengarna för världen?

CONCORD Sverige (För medlemmar)

Det här seminariet riktar sig till medlemmar i CONCORD Sverige som vill ha en överblick över globala finansiella frågor som är viktiga för hållbarutveckling, och diskutera pågående reformer och utmaningar som påverkar vilken finansiering som finns tillgänglig för att förverkliga Agenda 2030. Målet är att göra alla finansieringstermer och begrepp mer begripliga i relation till...
Anmäl dig

Aktivitet

6 november, 2018 kl. 09:00 – 10:30

Seminarium: Pengarna och prioriteringarna i EU:s bistånd

Kungliga Myntkabinettet (Öppet event)

      Hur går trenderna i EU:s internationella bistånd? CONCORD Europas senaste AidWatch-rapport som granskar biståndet visar att EU prioriterar att öka migrations- och säkerhetspolitikens inflytande över unionens utvecklingssamarbete. Hur kommer EU att använda biståndsbudgeten, till hållbar utveckling eller till gränskontroller? EU står tillsammans med medlemsstaterna för mer än hälften av allt bistånd som...
Anmäl dig

Aktivitet

26 oktober, 2018 kl. 08:45 – 10:00

Frukostseminarium: Koll på biståndet

CONCORD Sverige (För medlemmar)

Seminarium för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer Vill du få en överblick av hur Sveriges bistånd förändrats över tid? Intresserad av aktuell information om hur biståndet fördelas idag? På uppdrag av Diakonia har Bertil Odén sammanställt data om svenskt bistånd år 2000-2016 i rapporten ”De senaste årens trender i svenskt utvecklingssamarbete”. På detta frukostseminarium för CONCORD Sveriges...
Anmäl dig

Aktivitet

29 augusti, 2018 kl. 14:30 – 16:00

Utblick i den globala utvecklingsdebatten

Ekumeniska centret (För medlemmar)

Seminarium för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer CONCORD Sverige tillsammans med Diakonia kickar igång höstterminen med ett seminarium med Duncan Green, senior strategisk rådgivare på brittiska Oxfam och författare till en rad böcker om utveckling, social förändring och makt. Duncan Green kommer att ge sin bild av läget i världen och i den internationella utvecklingsdebatten, och utmana...
Anmäl dig

Aktivitet

3 oktober, 2018 kl. 12:00 – 16:30

Policyforum

Saturnus konferens Slussen (För medlemmar)

Höstens Policyforum för våra medlemmar: Vad kommer hända med utvecklingsfrågorna nu efter valet och hur ska vi arbeta gemensamt mot regering och riksdag? Höstens policyforum ägnas helt till eftervalsarbete. Vi kommer analysera det politiska läget, se hur vi lyfter våra frågor gentemot politiker kommande period, vilka budskap vi bör prioritera och de bästa sätten för...
Anmäl dig

Aktivitet

18 september, 2018 kl. 09:00 – 20 september, 2018 kl. 15:00

Utbildning: Söka EU-bidrag

Andreassalen i Andreaskyrkan (För medlemmar)

Utbildning 18-20 september för medlemmar i CONCORD Sverige Jobbar du med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar? Vi hjälper dig att lära känna EU bättre som givare och navigera för att hitta finansieringsmöjligheter som passar din organisation. Under kursen...
Anmäl dig

Aktivitet

3 juli, 2018 kl. 14:00 – 15:00

Almedalen: Politik för ett hållbart livsmedelssystem, vem tar ansvaret?

Syregården (Öppet event)

Seminariet arrangeras av Afrikagrupperna, Fian, Framtidsjorden, Svalorna Indien Bangladesh, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner i samarbete med CONCORD Sverige. I det globala livsmedelssystemet har makten över maten, från frö till butik, koncentrerats till ett fåtal transnationella företag. Hur behöver politiken förändras på såväl lokal, europeisk och global nivå för att utforma ett system där vi kan producera mat...
Anmäl dig

Aktivitet

4 juli, 2018 kl. 17:00 – 17:45

Almedalen: Kvinnors deltagande, avgörande för att nå hållbarhetsmålen

Sverige i Världen (Sidas scen) (Öppet event)

CONCORD Sverige medverkar i Hungerprojektets seminarium. De globala målen ska vara uppnådda 2030, och jämställdhet är nyckeln till framgång. Hur säkerställer vi ett jämställdhetsarbete som verkligen ger alla samma rätt att komma till tals? Och hur kan näringslivet, civila samhället och politiken samarbeta för att skynda på utvecklingen? År 2030 ska världen vara i hamn...
Anmäl dig

Aktivitet

4 juli, 2018 kl. 16:30 – 17:15

Almedalen: Vägval för S i biståndspolitiken

Almedalen (Öppet event)

CONCORD Sverige medverkar i Tankesmedjan Tiden och Palmecentrets seminarium. Tankesmedjan Tiden och Olof Palmes Internationella Center släpper en helt ny rapport på temat ”detta är utmaningarna för Socialdemokraterna inom biståndspolitiken”. Vilka värderingar ska ligga till grund för Socialdemokraternas biståndspolitik? Och hur ska den framtida politiken se ut, med tanke på klimatförändringar, migration och en förändrad...
Anmäl dig