Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Händelse

27 april, 2021 kl. 15:00 – 17:00

CONCORD Sveriges årsmöte

Digitalt via Zoom (För medlemmar)

Vid CONCORD Sveriges årsmötet kommer ordförande och fem ledamöter att väljas för att ingå i CONCORD Sveriges styrelse för verksamhetsåret 2021.
Läs mer