Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

19 november, 2019 kl. 08:00 – 20 november, 2019 kl. 16:30

Stockholm Civil Society Days 2019

Sida (För medlemmar)

Stockholm Civil Society Days 2019 – Change and Action to Leave No One Behind ­– offers participants a possibility to set a joint perspective on pressing concerns, such as the persisting level of inequalities, which is often considered as one of the greatest threats to the realization of the 2030 Agenda.
Anmäl dig

Aktivitet

29 november, 2019 kl. 09:30 – 11:00

Seminarium: Sveriges röst i EU:s bistånd

Medelhavsmuseet (Öppet event)

Vi bjuder in till ett intressant seminarium om Sveriges inflytande över EU:s bistånd. Hur kan svenska beslutsfattare arbeta mer effektivt i budgetförhandlingarna och i översynen av EU:s bistånd, för att upprätthålla principerna för ett effektivt utvecklingssamarbete?
Anmäl dig

Aktivitet

2 mars, 2020 kl. 09:00 – 3 mars, 2020 kl. 15:00

Utbildning: Handlägga EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Arbetar du med att handlägga EU-finansierade projekt (Europeaid/DGNEAR)? Eller med att på olika sätt stötta dina kollegor i sådant arbete? Gå vår kostnadsfria kurs om att handlägga EU-bidrag, för representanter från medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.
Anmäl dig