Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Händelse

19 april, 2023 kl. 09:00 – 13:00

Seminarium om handel och utveckling

IOGT-NTO-gården i Klara

Seminariet syftar till att ge en överblick av internationella åtaganden, möjligheter och utmaningar i skärningspunkterna mellan handel, utveckling och bistånd. Med tanke på de reformer som pågår av Sveriges politik, så är seminariet särskilt användbart för personer i organisationerna som vill få en bakgrund till samverkan mellan handel och utveckling och relevanta processer på internationell...
Läs mer

Händelse

27 april, 2023 kl. 13:00 – 17:00

Årsmöte & 20-årsjubileum

Hybrid: online samt i Lilla Studion, Kulturhuset, Sergels torg 3, Stockholm (För medlemmar)

Välkommen på årsmöte! Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. På dagordningen bland annat: Val av styrelse: Alla medlemsorganisationer inbjuds att nominera kandidater till styrelsen senast den 16 mars via valberedningen@concord.se. Verksamhetsberättelse 2022 och Verksamhetsplan 2023: Skickas ut med övriga handlingar senast två veckor före årsmötet. Medlemsavgifter: Förslag från styrelsen skickas ut med övriga...
Läs mer

Händelse

24 maj, 2023 kl. 00:00 – 00:00

Policyforum våren 2023

Vi återkommer om tid och plats. (För medlemmar)

Save the date. Under policyforum diskuterar vi bistånd- och utvecklingspolitiska frågor. Vi återkommer om tid och plats fram mot våren.
Läs mer