Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

29 januari, 2019 kl. 18:00 – 19:30

Agenda 2030 - hur går vi vidare?

FUF:s kansli (Öppet event)

Efter att FN klubbade igenom Agenda 2030 utsåg regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera Sveriges genomförande av agendan. Den 11 mars ska Agenda 2030-delegationen lämna förslag till regeringen för det fortsatta genomförandet, och avslutar därigenom sitt uppdrag. Så var står vi idag? Hur ser delegationen på det fortsatta arbetet med att förverkliga Agenda 2030? Har delegationen någon roll framöver? Välkommen på ett seminarium arrangerat av Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF. Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige modererar.
Anmäl dig

Aktivitet

15 februari, 2019 kl. 08:30 – 12:00

Uppstartsmöte: Valet till Europaparlamentet 2019

Saturnus Konferens Slussen (För medlemmar)

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet, och självklart ska vi arbeta för att EU:s roll som global aktör hörs i debatten. Nu vill vi samla CONCORD Sveriges medlemsorganisationer för att diskutera idéer till valarbetet, vilka frågor vi särskilt bör lyfta, och hur din organisation kan bidra. Välkommen!
Anmäl dig

Aktivitet

10 september, 2019 kl. 09:00 – 12 september, 2019 kl. 15:00

Utbildning: Söka EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Jobbar du med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar? Vi välkomnar representanter från våra medlemsorganisationer till denna tvådagars-kurs i att söka EU-bidrag.
Anmäl dig

Aktivitet

27 november, 2019 kl. 09:00 – 28 november, 2019 kl. 15:00

Utbildning: Handlägga EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Arbetar du med att handlägga EU-finansierade projekt (Europeaid/DGNEAR)? Eller med att på olika sätt stötta dina kollegor i sådant arbete? Gå vår kostnadsfria kurs om att handlägga EU-bidrag, för representanter från medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.
Anmäl dig