Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

12 april, 2019 kl. 09:30 – 11:30

Seminarium: Agenda 2030 och mänskliga rättigheter

CONCORD Sverige (För medlemmar)

Vi välkomnar medlemmar i CONCORD Sverige till seminariet Agenda 2030 och mänskliga rättigheter - om språk och uttryck för att försvara alla människors lika värde. Micah Grzywnowicz, RFSL, följer de globala diskussionerna om Agenda 2030 och mänskliga rättigheterna nära. Micah är inbjuden för att fördjupa vår kunskap av hur Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna är sammanlänkade.
Anmäl dig

Aktivitet

25 april, 2019 kl. 09:00 – 16:00

CONCORD Sveriges årsmöte och policyforum

Röda Korsets kontor (För medlemmar)

CONCORD Sveriges årsmöte och vårens policyforum hålls den 25 april. Mer information kommer framöver, men markera datumet i kalendern redan nu!
Anmäl dig

Aktivitet

10 september, 2019 kl. 09:00 – 12 september, 2019 kl. 15:00

Utbildning: Söka EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Jobbar du med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar? Vi välkomnar representanter från våra medlemsorganisationer till denna kostnadsfria kurs i att söka EU-bidrag.
Anmäl dig

Aktivitet

27 november, 2019 kl. 09:00 – 28 november, 2019 kl. 15:00

Utbildning: Handlägga EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Arbetar du med att handlägga EU-finansierade projekt (Europeaid/DGNEAR)? Eller med att på olika sätt stötta dina kollegor i sådant arbete? Gå vår kostnadsfria kurs om att handlägga EU-bidrag, för representanter från medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.
Anmäl dig