Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

10 september, 2019 kl. 09:00 – 12 september, 2019 kl. 15:00

Utbildning: Söka EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Jobbar du med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar? Vi välkomnar representanter från våra medlemsorganisationer till denna kostnadsfria kurs i att söka EU-bidrag.
Anmäl dig

Aktivitet

27 november, 2019 kl. 09:00 – 28 november, 2019 kl. 15:00

Utbildning: Handlägga EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Arbetar du med att handlägga EU-finansierade projekt (Europeaid/DGNEAR)? Eller med att på olika sätt stötta dina kollegor i sådant arbete? Gå vår kostnadsfria kurs om att handlägga EU-bidrag, för representanter från medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.
Anmäl dig