Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

1 oktober, 2019 kl. 13:00 – 2 oktober, 2019 kl. 11:30

Tag Plats! – Strategier som stärker civilsamhällets rätt att verka

Saturnus konferens (För medlemmar)

Vi bjuder in CONCORD Sveriges medlemmar till en seminarieserie om strategier för att stärka civilsamhällets handlingsutrymme.
Anmäl dig

Aktivitet

27 november, 2019 kl. 09:00 – 28 november, 2019 kl. 15:00

Utbildning: Handlägga EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Arbetar du med att handlägga EU-finansierade projekt (Europeaid/DGNEAR)? Eller med att på olika sätt stötta dina kollegor i sådant arbete? Gå vår kostnadsfria kurs om att handlägga EU-bidrag, för representanter från medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.
Anmäl dig