Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

2 mars, 2020 kl. 09:00 – 3 mars, 2020 kl. 15:00

Utbildning: Handlägga EU-bidrag

Stockholm (För medlemmar)

Arbetar du med att handlägga EU-finansierade projekt (Europeaid/DGNEAR)? Eller med att på olika sätt stötta dina kollegor i sådant arbete? Gå vår kostnadsfria kurs om att handlägga EU-bidrag, för representanter från medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.
Anmäl dig