Debatt

19 juni 2024

37 organisationer: Ni kan bättre, regeringen

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till en global hållbar utveckling. Det skriver företrädare för 37 olika organisationer.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

18 juni 2024

Låsta förhandlingar om klimatfinansiering i Bonn

Klimaträttvisa stod i centrum för årets klimatförhandlingar i Bonn. Mer pengar till klimatarbetet i utvecklingsländer efterfrågades i alla förhandlingsrum. CONCORD-kansliet och medlemmar som var på plats sammanfattar läget i några av de frågor som stod på agendan.<br /> – För många människor i det Globala Syd handlar klimatförhandlingarna inte om vackra ord på papper, utan hur de ska överleva morgondagen. Den verkligheten måste vi ta på allvar, säger Margareta Koltai på Act Svenska kyrkan.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

13 juni 2024

Miljö- och klimaträttvisa – sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2024 granskar civilsamhället regeringens politik för en rättvis och hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om miljö- och klimaträttvisa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #miljö- och klimaträttvisa #barometer

Barometer 2024 (2024)

22 organisationer har granskat Sveriges politik för rättvis och hållbar global utveckling. Nu ger vi regeringen 90 förslag på förbättringar.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #barometer

Nyheter

5 juni 2024

Stort engagemang för världen när EU-kandidaterna debatterade hos CONCORD Sverige

Hur ska EU verka för mer jämställdhet i utrikespolitiken, växla upp arbetet för klimaträttvisa och säkra att biståndet går till fattigdomsbekämpning? Det var några av frågorna som avhandlades när CONCORD Sverige bjöd in till EU-valdebatt.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu-valet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

4 juni 2024

Klimatfinansiering och jämställdhet förhandlas i Bonn

Med siktet inställt på ett klimatfinansieringsmål som gynnar de mest drabbade, och ett klimatarbete som främjar jämställdhet, är CONCORD Sverige på plats vid årets klimatförhandlingar i Bonn.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

21 maj 2024

EU-valet 2024: Partiernas åtaganden för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter globalt

Tre partier svarar positivt på samtliga frågor – och på ett område är alla partier överens. Läs vår enkät om hur partierna vill verka för globala rättvisefrågor, miljö och klimat, jämställdhet och bistånd på EU-nivå.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu-valet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

12 maj 2024

Nordiska civilsamhället kraftsamlar för biologisk mångfald

Nu går tre nordiska civilsamhällesplattformar samman för att öka trycket på en stark miljöpolitik för biologisk mångfald.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Verksamhetsberättelse 2023 (2023)

År 2023 var på många sätt dystert för den som bryr sig om globala rättvisefrågor. Men plattformen fortsatte att granska politiska beslut, mobilisera våra gemensamma krafter och trycka på för en politik för rättvis och hållbar utveckling i världen. På denna sida kan du ta del av höjdpunkter ur CONCORD Sveriges verksamhet under år 2023.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Nyheter

15 februari 2024

Utrikespolitisk debatt i riksdagen 2024

Vem sa vad i den utrikespolitiska debatten? Vi har sammanfattat utifrån våra fokusområden. Dessutom delar vi ut hjärtan och listar ledamöters val av broscher.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 8