Analys

20 september 2023

ANALYS AV HÖSTBUDGETEN 2023

Regeringens budgetproposition för 2024 innehöll inga stora nyheter på utgiftsområde 7; Internationellt bistånd. Tvärtom saknas, liksom förra året, information om hur budgeten ska fördelas. Det återstår alltså att se hur prioriteringar i text återspeglas i medel. CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har analyserat innehållet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

4 juli 2023

Svensk politik för global klimaträttvisa: detta behövs

Ta tag i utsläppen från konsumtion, stötta anpassning och ta ett grepp om finansieringen av parallella globala utmaningar, i dialog med låginkomstländer. Det är budskapen från forskare, civilsamhälle och politiker för att skapa en svensk politik för global klimaträttvisa.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Rekommendationer

27 juni 2023

KLIMATBISTÅNDET I REFORMAGENDAN: CONCORD SVERIGES INSPEL

Klimatbiståndet måste bidra till att stödja människor som kämpar mot fattigdom och förtryck och fokusera på drabbade grupper. Här är 24 CONCORD Sverige-medlemmars budskap när regeringen reformerar biståndet.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

5 juni 2023

Biologisk mångfald: en översikt av svensk och internationell finansiering

Vi befinner oss i en tid av rekordstor förlust av biologisk mångfald – och därmed hotas även förutsättningarna för hållbara matsystem och mänsklig utveckling. Stora investeringar behöver göras, men glappet mellan behov och resurser är enormt. Nu släpper CONCORD Sverige en faktaöversikt av svensk och internationell finansiering till biologisk mångfald.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Swedish and international biodiversity finance (2023)

Biodiversity is being lost at an alarming rate, and the level of investments needed to reverse the loss is enormous – as is the gap between the needs and the resources that are currently being invested. This brief provides an overview of the commitments, status and challenges of biodiversity finance, internationally and in Sweden.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa #climate and biodiversity finance

Nyheter

16 maj 2023

Linnéa Claeson möter makthavare och människorättsförsvarare i podden EU-toppmötet

EU:s röst väger tungt i en värld där mänskliga rättigheter i ökande omfattning hotas. I denna samtalsserie möter juristen och människorättsaktivisten Linnéa Claeson fackföreningsledare, aktivister och företagsledare för samtal om EU:s roll i världen. Även politikerna Margot Wallström (S), Alice Bah Kuhnke (MP) och Joar Forssell (L) är med i diskussionerna.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

5 maj 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – maj

EU:s långtidsbudget ses över i tider av kris, parlamentet klubbar klimatlagar och fördömer dödsstraff, och partneravtalet post-Cotonou motarbetas av Ungern och Polen. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #eu:s budget #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa

Verksamhetsberättelse 2022 (2022)

I en turbulent tid har vi fortsatt granska politiska beslut, mobiliserat våra gemensamma krafter och påverkat politiken för en rättvis och hållbar global utveckling. Läs vår verksamhetsberättelse för 2022.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Nyheter

27 februari 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – februari

Miljöutskottet har röstat om lagförslaget om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och utrikesutskottet om en rapport om EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

23 februari 2023

AMAZON WATCH SVERIGE UPPMÄRKSAMMAR URFOLKS RÄTTIGHETER

Klimatdebatterna i EU är många. Amazon Watch Sverige vill lyfta problematiken med frihandelsavtalet Mercosur och vad det innebär för urfolk och miljö. Just nu driver Amazon Watch Sverige projektet #StopEUMercosur för att informera allmänheten om frågan.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 6