Nyheter

14 mars 2023

The Hunger Project Sverige lyfter EU:s roll i kampen mot ökande hunger

Agenda 2030 gör det möjligt att diskutera hungerkrisen mer ingående på EU-nivå. Den skapar också möjligheter att sprida kunskap om EU och hungerfrågan. Det tycker Liinu Diaz Rämö och Tina Forslund på The Hunger Project Sverige som nu arbetar med att informera om EU och hunger till allmänheten via ett projekt som finansieras av CONCORD Sverige.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

27 februari 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – februari

Miljöutskottet har röstat om lagförslaget om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och utrikesutskottet om en rapport om EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

23 februari 2023

AMAZON WATCH SVERIGE UPPMÄRKSAMMAR URFOLKS RÄTTIGHETER

Klimatdebatterna i EU är många. Amazon Watch Sverige vill lyfta problematiken med frihandelsavtalet Mercosur och vad det innebär för urfolk och miljö. Just nu driver Amazon Watch Sverige projektet #StopEUMercosur för att informera allmänheten om frågan.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

20 februari 2023

Klimatförhandlingar: CAN Europe vill se höga ambitioner från Sverige

Att komma framåt i arbetet med att sätta upp en fond för skador och förluster är den viktigaste frågan i årets klimatförhandlingar, enligt Rachel Simon, policysamordnare på Climate Action Network Europe. Hon hoppas att Sverige som EU-ordförande håller klimat- och jämställdhetsfrågorna högt.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa

Analys

20 februari 2023

Betoning på biståndet i utrikespolitiska debatten

Årets utrikespolitiska debatt blev ovanligt snabbt högintressant för CONCORD Sveriges medlemmar. I partiernas anföranden kom biståndspolitik, feministisk utrikespolitik och civilsamhällets roll upp. Här sammanfattar vi debatten, delar ut beröm, saknar ett par ledamöter och lyfter lovande nykomlingar inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

15 februari 2023

Utrikespolitiska deklarationen - Sverige släpper ambitioner om globalt ledarskap

Utrikesdeklarationen 2023 har starkt fokus på närområdet, och varken Agenda 2030 eller de globala hunger-, fattigdoms- och livsmedelskriserna nämns. Biståndet ska fungera som hävstång för demokrati och handel och det upprepas att klimatbiståndet ska utökas. Här är vår analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

13 februari 2023

Ökar biståndet till civilsamhället?

Att andelen bistånd till civilsamhället ska öka är en politisk överenskommelse inom regeringen samt stödparti, bland annat enligt en debattartikel i tidningen Dagen. Regeringen har vid upprepade tillfällen - i budgetpropositionen, riksdagsdebatter, intervjuer och möten - sagt att andelen bistånd till civilsamhället ökar i budgeten för 2023. Samtidigt genomförs stora nedskärningar i anslag ämnade att stärka civilsamhället. Hur hänger det ihop?
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

13 februari 2023

Debatt med plats för hela världen

Nu på onsdag, den 15 februari, ska regeringen presentera sin utrikespolitiska deklaration med efterföljande debatt. En högtidsdag för CONCORD Sveriges medlemmar, som uppvaktat politiker och nu laddar för att följa och analysera deklaration och debatt. Här har vi samlat våra mest brännande budskap till riksdag och regering.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

30 januari 2023

Viktiga datum våren 2023 

Genom Sveriges ordförandeskap hålls flera EU-möten på svensk mark. Få koll på vårens viktiga datum i utvecklings- och biståndspolitiken i Sverige, Europa och världen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

23 december 2022

Regeringens regleringsbrev till Sida för 2023: en första analys

Dagen före julafton publicerades regeringens regleringsbrev till Sida. Eftersom fördelningen av pengar mellan det internationella biståndets budgetposter inte gjordes offentlig i höstens budgetproposition var intresset för regleringsbrevet ovanligt stort. Brevet gav en del svar på vad regeringens reformagenda kommer att innebära i praktiken, men på flera punkter hopar sig frågetecknen. Här följer en första analys.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 5