Nyheter

15 februari 2024

Utrikespolitisk debatt i riksdagen 2024

Vem sa vad i den utrikespolitiska debatten? Vi har sammanfattat utifrån våra fokusområden. Dessutom delar vi ut hjärtan och listar ledamöters val av broscher.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

14 februari 2024

Utrikesdeklarationen 2024: Närområde framför globala kriser

Regeringen försäkrar i utrikesdeklarationen att Sveriges utrikespolitik ”alltid kommer att ha en global dimension”. Av det syns mycket lite i resten av texten som har ett oerhört fokus på närområdet och missar att spegla den akuta globala klimatkrisen. Det och mycket annat i plattformens analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Rekommendationer

12 februari 2024

Brev till riksdagsledamöter inför utrikespolitiska debatten 2024

Den 14 februari presenterar regeringen sin utrikesdeklaration i riksdagen, vilket följs av debatt. Här är CONCORD Sveriges råd till ledamöter som vill lyfta Sveriges ansvar för en rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

22 december 2023

Analys av regleringsbrevet till Sida för 2024

Nu har regleringsbrevet med den detaljerade biståndsbudgeten offentliggjorts. CONCORD Sveriges medlemmar har läst och jämfört med tidigare år liksom med den politiska inriktningen i reformagendan för biståndet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

20 december 2023

COP28: Begränsat utrymme för civilsamhället på årets klimattoppmöte

Det var inga protester på stan men ganska god tillgång till mötesrum. Både höga priser och bristen på demokrati lokalt begränsade civilsamhällesaktörers utrymme under årets klimattoppmöte COP28. Det berättar CONCORD Sveriges medlemmar som var på plats.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

15 december 2023

Analys av reformagendan för biståndet

På torsdagen presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en reformagenda för biståndet. CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har gjort en första snabb genomläsning av dokumentet och lyfter här positiva omdömen, kritik och en del frågetecken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

14 december 2023

Så gick COP28: Stora framsteg och urvattnade överenskommelser

Klimattoppmötet COP28 innebar historiska överenskommelser om att ställa om från fossila bränslen och inrätta den efterlängtade fonden för skador och förluster. Men inga skarpa åtaganden kring anpassning gjordes – och klimatfinansieringen är fortsatt otillräcklig på alla områden.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

6 december 2023

Utvecklingspolitisk motionsanalys

CONCORD Sverige har analyserat och summerat de motioner som kom in under den allmänna motionstiden 2023 och som berör de ämnesområden som plattformen arbetar med. Här nedan kommer en kortversion med exempel från analysen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

6 december 2023

EU:s bistånd: Långt kvar till målet om klimatfinansiering

EU och dess medlemsstater behåller sin ställning som världens största biståndsgivare, med en budget som uppgick till 92,8 miljarder euro under 2022. I sin årliga biståndsrapport redogör kommissionen för vilka insatser som finansierats i förhållande till målen.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa

Debatt

30 november 2023

Svik inte dem som drabbas hårdast av klimatkrisen, regeringen

Regeringen riskerar att svika dem som drabbas hårdast av klimatkrisen. Det skriver 24 medlemmar i Aktuell Hållbarhet.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 7