Här kan du läsa våra analyser av biståndet i regeringens budgetar de senaste åren, och även vad övriga riksdagspartiers budgetförslag.

Nyheter

9 april 2024

Sidas svar på regeringens uppdrag: Kostnader på mer än en halv miljard kronor

Nu har Sida lämnat sitt svar på den första delen av regeringens uppdrag om att utreda ett övertagande av det bistånd som idag förmedlas via svenska civilsamhällesorganisationer. Enbart ökningen av de direkta personalkostnaderna på Sida skulle uppgå till 460 miljoner kronor om året, enligt svaret.
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd

Analys

20 september 2023

ANALYS AV HÖSTBUDGETEN 2023

Regeringens budgetproposition för 2024 innehöll inga stora nyheter på utgiftsområde 7; Internationellt bistånd. Tvärtom saknas, liksom förra året, information om hur budgeten ska fördelas. Det återstår alltså att se hur prioriteringar i text återspeglas i medel. CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har analyserat innehållet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

17 april 2023

Vårbudgeten: Regeringen håller inne biståndspengar

Regeringen har valt att inte återföra pengar som tidigare tagits från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. Detta trots att Migrationsverkets prognoser visar att minst 1,2 miljarder kronor inte kommer att användas.   
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

13 april 2023

Ny statistik från OECD: Biståndet ökar - men stannar på hemmaplan

Den 12:e april offentliggjordes OECD:s statistik över internationellt bistånd för 2022. Sverige hamnade på andra plats på listan över internationella biståndsgivare. Men bakom siffrorna döljer sig det faktum att en stor del av biståndsbudgeten stannade i Sverige, för att bekosta flyktingmottagande. Den kraftigt ökade användningen av biståndspengar för inhemskt flyktingmottagande är också en internationell trend som sticker ut i årets biståndsstatistik.
Läs mer

#biståndsbudget #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

14 mars 2023

Minst 1,2 miljarder kronor måste tillbaka till biståndet i vårbudgeten

Åtminstone 1,2 miljarder kronor har undanhållits det internationella biståndet på grund av uppblåsta prognoser för inhemska flyktingkostnader i Sverige under 2023. I vårändringsbudgeten måste de tillbaka till biståndet.
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd

Analys

20 februari 2023

Betoning på biståndet i utrikespolitiska debatten

Årets utrikespolitiska debatt blev ovanligt snabbt högintressant för CONCORD Sveriges medlemmar. I partiernas anföranden kom biståndspolitik, feministisk utrikespolitik och civilsamhällets roll upp. Här sammanfattar vi debatten, delar ut beröm, saknar ett par ledamöter och lyfter lovande nykomlingar inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

13 februari 2023

Ökar biståndet till civilsamhället?

Att andelen bistånd till civilsamhället ska öka är en politisk överenskommelse inom regeringen samt stödparti, bland annat enligt en debattartikel i tidningen Dagen. Regeringen har vid upprepade tillfällen - i budgetpropositionen, riksdagsdebatter, intervjuer och möten - sagt att andelen bistånd till civilsamhället ökar i budgeten för 2023. Samtidigt genomförs stora nedskärningar i anslag ämnade att stärka civilsamhället. Hur hänger det ihop?
Läs mer

#biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

8 november 2022

Analys av höstbudgeten 2022

Bistånd ska inte vara ett verktyg för ”svenska intressen” om intressena är främst handels- och migrationspolitiska. Sverige riskerar att förlora sin roll som en stor och viktig givare till låginkomstländer, konfliktländer, sköra stater och marginaliserade grupper. Det är ett svek mot människor i fattigdom och utsatthet att regeringen överger åtagandet om 1 procent av BNI, men bra att det i budgeten sätts ett tak för avräkningar. Läs vår analys av budgeten inför 2023.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

26 oktober 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – oktober

EU är en tung spelare för klimaträttvisa, jämställdhet och Agenda 2030. Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

AidWatch 2022 (2022)

EU:s bistånd minskade från 0,5 till 0,48 procent av unionens sammanlagda BNI år 2021. Detta samtidigt som hunger och utsatthet ökade kraftigt i pandemins och klimatkrisens spår. Sedan femtio år tillbaka har EU åtagit sig att ge minst 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd – men missar fortsatt målet. Samma fyra EU-länder som förra året lever upp till åtagandet: Luxemburg, Sverige, Danmark och Tyskland.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

1 2 3 5