Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige ska kunna vara med och påverka EU:s olika institutioner. Totalt rymmer CONCORD Europa fler än 2600 organisationer från civilsamhället som arbetar för globala utvecklings-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där CONCORD Sverige är en, och 25 internationella nätverk. CONCORD Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

På liknande sätt som CONCORD Sverige är CONCORD Europas arbete organiserat i grupper (så kallade work streams), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet. CONCORD Sverige är med och bidrar till arbetet i flera work streams, undergrupper i dessa, och i så kallade tvärfrågor:

  • En hållbar utveckling och samstämmighet (Policy Coherence for Sustainable Development)
  • Utvecklingsfinansiering (Financing and Funding for Sustainable Development)
  • Jämställdhet (Gender Equality)
  • Nätverk för kommunikatörer

Vi ingår också i den övergripande samordningen av arbetet genom såväl genom chefsnätverk och CONCORD Europas policy forum.