Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige ska kunna vara med och påverka EU:s olika institutioner. Totalt rymmer CONCORD Europa fler än 2600 organisationer från civilsamhället som arbetar för globala utvecklings-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där CONCORD Sverige är en, och 25 internationella nätverk. CONCORD Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

På liknande sätt som CONCORD Sverige är CONCORD Europas arbete organiserat i grupper (så kallade hubbar), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet. CONCORD Sverige deltar aktivt i flera hubbar:

  • En hållbar utveckling och samstämmighet (Sustainable Development and PCSD)
  • Utvecklingsfinansiering (Financing for Sustainable Development)
  • Civilsamhällets utrymme (Promoting Civil Society Space)

Vi ingår också i den övergripande styrgruppen för påverkansarbetet (Policy Direction Committee), styrgruppen för organisationsutveckling (Inclusive Network Committee) och referensgruppen för jämställdhet (Gender Reference Group).

Mer om CONCORD Europa (eng)