CONCORD Sveriges styrelse består av tolv ledamöter som arbetar på några av våra medlemsorganisationer. Styrelsen ansvarar för övergripande och mer långsiktig inriktning av verksamheten.

Efter avstämning med medlemmar och kansli fastställer styrelsen årligen CONCORD Sveriges strategi med inriktningsmål. Styrelsen arbetar även med att uppdatera olika styrdokument och skapa förutsättningar, finansiella och genom organisationsstruktur och kultur, för att en mångfald av organisationer ska kunna delta i CONCORD Sveriges arbete. Ledamöterna i CONCORD Sveriges styrelse väljs vid årsmötet som normalt äger rum i april varje år.

Styrelseledamöter

Petra Tötterman Andorff, ordförande
Kvinna till Kvinna
petra.totterman.andorff@kvinnatillkvinna.se
www.kvinnatillkvinna.se

Ida Ragnarsson, vice ordförande
ForumCiv
ida.ragnarsson@forumciv.org
www.forumciv.org/se

Henrik Fröjmark, vice ordförande
Act Svenska kyrkan
henrik.frojmark@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/act

Noura Berrouba
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
noura.berrouba@lsu.se
www.lsu.se

Mattias Brunander
Diakonia
mattias.brunander@diakonia.se
www.diakonia.se

Gabriella Irsten
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
gabriella.irsten@ikff.se
www.ikff.se

Mikael Jägerskog
PMU
mikael.jagerskog@pmu.se
www.pmu.se

Daniel Karlsson
Olof Palmes Internationella Center
daniel.karlsson@palmecenter.se
www.palmecenter.se

Heidi Lampinen
Oxfam Sverige
heidi.lampinen@oxfam.se
www.oxfam.se

Monica Lorensson
Plan International Sverige
monica.lorensson@plansverige.org
www.plansverige.org

Marcus Lundstedt 
We Effect
marcus.lundstedt@weeffect.org
www.weeffect.se

Annika Malmborg
RFSU
Annika.malmborg@rfsu.se
www.rfsu.se