CONCORD Sveriges styrelse består av tolv ledamöter som arbetar på några av våra medlemsorganisationer. Styrelsen ansvarar för övergripande och mer långsiktig inriktning av verksamheten.

Efter avstämning med medlemmar och kansli fastställer styrelsen årligen CONCORD Sveriges strategi med inriktningsmål. Styrelsen arbetar även med att uppdatera olika styrdokument och skapa förutsättningar, finansiella och genom organisationsstruktur och kultur, för att en mångfald av organisationer ska kunna delta i CONCORD Sveriges arbete. Ledamöterna i CONCORD Sveriges styrelse väljs vid årsmötet som normalt äger rum i april varje år.

Styrelseledamöter

Petra Tötterman Andorff, ordförande
Kvinna till Kvinna
petra.totterman.andorff@kvinnatillkvinna.se
www.kvinnatillkvinna.se

Henrik Fröjmark, vice ordförande
Act Svenska kyrkan
henrik.frojmark@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/act

Amira Malik Miller, vice ordförande
Fairtrade Sverige
amira.malik.miller@fairtrade.se
https://fairtrade.se/

Daniel Karlsson, kassör
Olof Palmes Internationella Center
daniel.karlsson@palmecenter.se
www.palmecenter.se

Britt-Louise Andersson
ForumCiv
britt-louise.andersson@forumciv.org
www.forumciv.org/sv

Noura Berrouba
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
nouraberrouba@gmail.com
www.lsu.se

Gabriella Irsten
Svenska freds
gabriella.irsten@svenskafreds.se
https://www.svenskafreds.se

Mikael Jägerskog
PMU
mikael.jagerskog@pmu.se
www.pmu.se

Heidi Lampinen
IF Metall
heidi.lampinen@ifmetall.se
www.ifmetall.se

Marcus Lundstedt 
Stockholm Resilience Centre
marcus.lundstedt@su.se
www.weeffect.se

Martin Ängeby
SILC
martin.angeby@silc.se
http://silc.se/sv_se/