CONCORD Sveriges styrelse består av elva ledamöter som arbetar på några av våra medlemsorganisationer. Styrelsen ansvarar för övergripande och mer långsiktig inriktning av verksamheten.

Efter avstämning med medlemmar och kansli fastställer styrelsen årligen CONCORD Sveriges strategi med inriktningsmål. Styrelsen arbetar även med att uppdatera olika styrdokument och skapa förutsättningar, finansiella och genom organisationsstruktur och kultur, för att en mångfald av organisationer ska kunna delta i CONCORD Sveriges arbete. Ledamöterna i CONCORD Sveriges styrelse väljs vid årsmötet som normalt äger rum i april varje år.

Styrelseledamöter

Vice ordförande: Ida Ragnarsson (agerande ordförande till årsmötet 2020)
Forum Syd
ida.ragnarsson@forumsyd.org
www.forumsyd.org

Niklas Eklöv
Svenska missionsrådet
niklas.eklov@missioncouncil.se
www.smc.global

Gabriella Irsten
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
gabriella.irste@ikff.se
www.ikff.se

Daniel Karlsson
Olof Palmes Internationella Center
daniel.karlsson@palmecenter.se
www.palmecenter.se

Heidi Lampinen
Union to Union
heidi.lampinen@uniontounion.se
www.uniontounion.se

Henrik Fröjmark, andra vice ordförande
Act Svenska kyrkan
henrik.frojmark@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/act

Monica Lorensson
Plan International Sverige
monica.lorensson@plansverige.org
www.plansverige.org

Jakob Lundberg
We Effect
jakob.lundberg@weeffect.se
www.weeffect.se

Annika Malmborg
RFSU
Annika.malmborg@rfsu.se
www.rfsu.se

Åsa Nilsson-Söderström
Silc
asa.nilsson-soderstrom@silc.se
www.silc.se

Noura Berrouba
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
noura.berrouba@lsu.se
www.lsu.se