Agenda 2030 och samstämmighet

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en rättvis och hållbar utveckling globalt.

CONCORD Sverige granskar och påverkar Sveriges och EU:s arbete med att föra en samstämmig politik för hållbar utveckling och genomföra Agenda 2030. Med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling är agendan en unik överenskommelse mellan världens länder om att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling globalt. Flera av plattformens medlemmar arbetar praktiskt med Globala målen tillsammans med partnerorganisationer runt om i världen.

Vad är Globala målen för hållbar utveckling?

För att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling globalt har alla 193 av FN:s medlemsstater skrivit under ramverket Agenda 2030. Agendans 17 Globala mål har gjort strävan mot en hållbar värld mer konkret och gett olika aktörer en unik möjlighet att arbeta tillsammans. Ett viktigt löfte i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. Det betyder att de mest utsatta ska nås först. För att uppnå det behövs en samstämmig politik där alla politikområden strävar mot en hållbar, fredlig och rättvis utveckling, från lokal till global nivå.

Det civila samhället har en viktig och unik roll att spela genom att driva på världens ledare att gå från ord till handling. Organisationer i civilsamhället, som nätverk, ideella föreningar och trossamfund, är ofta de som i praktiken arbetar med Globala målen. Civilsamhället granskar, ifrågasätter och lyfter nya perspektiv så att ingen lämnas utanför i arbetet för en hållbar och rättvis värld. Utan organisationers lokala kunskap finns det ingen garanti för att marginaliserade grupper får sina röster hörda.