Agenda 2030 och samstämmighet

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt.

Agenda 2030 med 17 Globala mål för hållbar utveckling är en unik överenskommelse mellan världens länder om att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling globalt. Sverige och EU har genom agendan och tidigare åtaganden lovat att all politik ska vara samstämmig, det vill säga ska sträva mot och inte motverka en hållbar utveckling globalt.

Det civila samhället har en viktig roll i att driva på världens ledare att gå från ord till faktiskt genomförande. CONCORD Sverige granskar hur väl Sverige och EU lever upp till sina löften. Vi ger också rekommendationer om vilken politik som krävs för att på bästa och mest effektiva sätt nå en hållbar utveckling där respekten för mänskliga rättigheter går först.

I december 2018 slöt svenska organisationer upp bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen. Takten i arbetet måste öka och Sveriges regering behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i genomförandet.

Läs avsiktsförklaringen

Läs Barometer 2018