EU:s och Sveriges bistånd

Vi arbetar för att EU och Sverige ska hålla sina löften om det internationella biståndets storlek, kvalitet och innehåll.

CONCORD Sverige granskar och påverkar för att Sveriges och EU:s internationella bistånd ska användas effektivt, utgå från mänskliga rättigheter och leva upp till uppsatta mål. Internationellt bistånd är ett globalt ansvar som utgår från alla människors lika värde. Människor måste få chansen att lyfta sig ur fattigdom, annars finns ingen grund för en hållbar utveckling i världen.

Det här är Sveriges bistånd

Sveriges riksdag har sedan slutet av 1960-talet haft målet att svenskt bistånd till andra länder ska vara en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI). Åtagandet visar att Sverige, oavsett regering, under lång tid haft en internationellt sett hög ambition när det gäller biståndets storlek och innehåll. Syftet med Sveriges bistånd är att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina villkor.

Sveriges bistånd har fått gott betyg i internationella studier och jämförelser, både det humanitära stödet och långsiktigt utvecklingsbistånd. Men Sverige använder idag också en del av biståndspengarna för att finansiera aktiviteter som inte syftar till att bekämpa fattigdom i låg- och medelinkomstländer. Det handlar främst om att betala kostnader för asylmottagning i Sverige. Vi tycker att Sverige behöver göra ett tydligt åtagande om att inte betala inhemska kostnader med biståndsbudgeten utan använda andra budgetposter till det.

EU:s bistånd – möjligheter och orosmoln

EU är tillsammans med sina medlemsländer världens största biståndsgivare. Även om mycket goda resultat kommer av EU:s bistånd är en starkt oroande trend under senare år att EU:s säkerhets- och migrationspolitik har allt större inflytande över hur EU prioriterar i sitt bistånd. En grundläggande princip för att bistånd ska ge resultat mot fattigdom och förtryck är att det utgår från lokala prioriteringar.

En aktuell process i EU:s globala arbete är förhandlingar om kommande långtidsbudget, som ska gälla för år 2021-2027. Med den bestäms ambitionerna och riktningen på bland annat EU:s bistånd. I en satsning på att öka kunskapen och underlätta att följa förhandlingarna på EU-nivå har vi 2019-2020 satsningen EU:s budget i fokus.

Få koll på biståndsdebatten

Den senaste tiden har det internationella biståndet debatterats flitigt bland politiker och i media. Det kan vara svårt att hänga med bland prat om budgetnivåer och argument om huruvida biståndet ger effekt eller inte. Vi ger dig information, svarar på vanliga frågor och klargör missuppfattningar i debatten. Allt för att du enklare ska kunna följa den och själv delta.