EU:s och Sveriges bistånd

Vi arbetar för att EU och Sverige ska hålla sina löften om det internationella biståndets storlek, kvalitet och innehåll.

CONCORD Sverige granskar och påverkar för att Sveriges och EU:s internationella bistånd ska användas effektivt, utgå från mänskliga rättigheter och leva upp till uppsatta principer. Internationellt bistånd är ett globalt ansvar som utgår från alla människors lika värde. Människor måste få chansen att lyfta sig ur fattigdom, annars finns ingen grund för en hållbar utveckling i världen.

Det här är Sveriges bistånd

Sveriges riksdag har sedan slutet av 1960-talet stått bakom principen att svenskt bistånd till andra länder ska vara en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI). Åtagandet visar att Sverige, oavsett regering, under lång tid haft en internationellt sett hög ambition när det gäller biståndets storlek och innehåll. Målet med Sveriges bistånd är att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina villkor.

Sveriges bistånd har fått gott betyg i internationella studier och jämförelser, både det humanitära stödet och långsiktigt utvecklingsbiståndet. Det är viktigt för biståndets effektivitet att resurserna används med fokus på resultat för utsatta människor i låg- och medelinkomstländer. Därför bör det inte sammanblandas med mål eller kostnader som hör hemma i andra delar av statens budget. Ett sådant exempel är Sveriges stora användning av bistånd till inhemska asylkostnader under mitten av 10-talet.

EU:s bistånd – möjligheter och orosmoln

EU är tillsammans med sina medlemsländer världens största biståndsgivare. Även om mycket goda resultat kommer av EU:s bistånd är en starkt oroande trend under senare år att EU:s säkerhets- och migrationspolitik har allt större inflytande över hur EU prioriterar i sitt bistånd. En grundläggande princip för att bistånd ska ge resultat mot fattigdom och förtryck är att det utgår från lokala prioriteringar.

En ny långtidsbudget för EU, som ska gälla för år 2021-2027, sätter ambitionerna och riktningen för bland annat EU:s bistånd. Läs mer om vilka de stora frågorna för det globala arbetet har varit i förhandlingarna på EU-nivå under rubriken EU:s budget i fokus.

Få koll på biståndsdebatten

Den senaste tiden har det internationella biståndet debatterats flitigt bland politiker och i media. Det kan vara svårt att hänga med bland prat om budgetnivåer och argument om huruvida biståndet ger effekt eller inte. Vi ger dig information, svarar på vanliga frågor och klargör missuppfattningar i debatten. Allt för att du enklare ska kunna följa den och själv delta.

Avräkningar

Regeringen beslutade i vårbudgeten 2022 om nedskärningar av Sveriges internationella bistånd med nästan en femtedel, och de flesta budgetposterna långt mer än så. Detta för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. Här är en faktasida om bakgrunden till beslutet, hur olika delar av det internationella biståndet påverkas, och varför det är ett dåligt beslut att göra Sverige till det största mottagarlandet av svenskt bistånd.