EU:s och Sveriges bistånd

Vi arbetar för att EU och Sverige ska hålla sina löften om biståndets storlek, kvalitet och innehåll.

Internationellt bistånd är ett globalt ansvar som utgår från alla människors lika värde. Sverige och EU har gjort viktiga löften om att ge internationellt bistånd för att bekämpa fattigdom och förtryck.

CONCORD Sverige granskar och påverkar för att biståndet ska användas effektivt och utgå från mänskliga rättigheter. Biståndet har en unik roll för att bekämpa fattigdom och gynna en hållbar, demokratisk utveckling. Det ska inte användas fel eller blandas ihop med insatser som har andra syften.