Lämna ett klagomål med vår visselblåsartjänst

CONCORD Sverige strävar efter att vara en öppen plattform där vårt syfte och våra kärnvärden genomsyrar allt vårt arbete. Den som misstänker att en företrädare för CONCORD Sverige har uppträtt på ett sätt som står i strid med någon av våra policies ska kunna anmäla detta utan risk för påföljder.

En visselblåsare är en person som säger ifrån om hen upptäcker korruption eller andra oegentligheter inom CONCORD Sverige, exempelvis oetiskt, olagligt eller olämpligt beteende som kan skada individer, samhället, miljön eller CONCORD Sverige som förening och plattform. Den som anmäler kan vara en medarbetare, medlem eller person ur allmänheten.

En visselblåsare som uttrycker en genuin farhåga riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Detta gäller även om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

Möjligheten att rapportera ett klagomål genom ett externt verktyg hjälper oss att garantera en säker utredningsprocess. Visselblåsartjänsten är en del av vårt arbete mot korruption som du kan läsa mer om i vår Antikorruptionspolicy.

Så rapporterar du ett klagomål

  • För att säkra anmälarens anonymitet går klagomålen genom tjänsten Whistleblower Software, där alla meddelanden är krypterade.
  • Personen som rapporterar ett klagomål förblir anonym även i en fortsatt dialog med de ansvariga mottagarna.
  • Visselblåsaren behöver inte ha bevis för sin misstanke.
  • Inga anklagelser får göras i syfte att skada organisationen eller en individ inom den, eller om man vet att anklagelsen är falsk.

Vem tar emot anmälan?

Tre olika personer kan kontaktas genom visselblåsartjänstens formulär. Välj den person du anser mest lämplig.

Vad händer med ditt klagomål?

För att anmälan hanteras säkert utser mottagaren en kanslianställd eller styrelsemedlem, som inte berörs av anmälan, att bistå i processen. Endast dessa två har kommer åt anmälan och de förbinder sig till sekretess. Deras aktiviteter loggas och hanteringen är konfidentiell. Den tillfälliga kommittén beslutar antingen att avvisa eller att vidare utreda ärendet.

När avvisas ärendet?

Den tillfälliga kommittén kan besluta att avvisa ärendet, exempelvis, om det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet, och/eller om ärendet som det berör redan har åtgärdats.

Vad gäller vid en utredning?

Kommittén kan också besluta att inleda en utredning. Då gäller följande:

  • Den anklagade personen, och närmaste medarbetare till hen, är inte delaktig i något skede av utredningen.
  • Mottagaren kan vid behov skicka kompletterande frågor till visselblåsaren genom visselblåsartjänsten.
  • Anmälaren kan välja att förbli anonym och ingen kommer att försöka identifiera hen.
  • Misstanke om brott anmäls alltid till polisen.

Inom två månader får du som anmält återkoppling från den tillfälliga kommittén kring hur de valt att gå vidare med ärendet.

Beslut om intern åtgärd tas efter utredning, i enlighet med rådande lagstiftning, kollektivavtal och interna styrdokument om beslutsmandat.