Regler för EU-medel

I juni 2021 antogs nya regler och verktyg för dem som vill söka EU-medel. Här samverkar CONCORD Sverige med CONCORD Europa i att analysera förändringarna och stärka kompetensen hos våra medlemsorganisationer.

EU:s långtidsbudget och förordningen för biståndet (NDICI/Global Europe) antogs i juni 2021. Då fastställdes nya program för EU:s bistånd. Dessa genomgick stora förändringar från föregående sjuårsperiod till sin form och innehåll.

Stöd till våra medlemsorganisationer

Organisationer som vill söka biståndsmedel behöver känna till det nya regelverket för EU:s bistånd. I samverkan med CONCORD Europa har CONCORD Sverige gjort analyser av dessa förändringar av EU:s bistånd och förmedlat detta vidare till medlemsorganisationerna. Vi genomför också olika insatser för att stärka kompetensen inom området hos våra medlemsorganisationer. Nedan hittar du en guide om de olika instrument och program det går att söka EU-medel ifrån samt vad för inriktning de olika programmen har.

Det är numera viktigt för organisationer som vill söka biståndsmedel att ha direkta relationer med EU-delegationer och själva utveckla kunskap om nationella utlysningar. Detta beror på att cirka 75 procent av det nya EU-biståndet nu fördelas geografiskt.

Guide till EU-finansiering

CONCORD Europa har tagit fram en guide som nu finns tillgänglig för civilsamhällesorganisationer som vill ansöka om EU-medel. Detta är del 1 och den finns tillgänglig på engelska, franska och spanska.

FAQ till Team Europe Initiatives

CONCORD Europa har tagit fram ett anknytande dokument som syftar till att fungera som en FAQ för civilsamhällesorganisationer, om vad de särskilda programmen Team Europe Initiave är. Det finns tillgängligt på engelska, franska och spanska.

Framtida utbildningar

När CONCORD Europa eller andra aktörer planerar att genomföra utbildningar kommer det att kommuniceras. Håll utkik i vår kalender, där lägger vi upp utbildningstillfällen när de ges.