Nya regler för EU-medel

Från och med juni 2021 finns nya regler och verktyg på plats för dem som vill söka EU-medel. Här samverkar CONCORD Sverige med CONCORD Europa i att analysera förändringarna och stärka kompetensen hos våra medlemsorganisationer.

EU:s budget och förordningen för biståndet (Global Europe) röstades igenom i mars 2021 och i juni antas den av hela EU-parlamentet. Det betyder att de nya programmen för EU:s bistånd nu är fastställda och har genomgått stora förändringar från föregående sjuårsperiod till sin form och innehåll. Just nu pågår ett intensivt arbete med att analysera vad för förändringar som påverkar våra medlemsorganisationer och partners.

Stöd till våra medlemsorganisationer

Organisationer som vill söka biståndsmedel behöver känna till det nya regelverket för EU:s bistånd. I samverkan med CONCORD Europa gör CONCORD Sverige analyser av dessa förändringar av EU:s bistånd och förmedlar detta vidare till medlemsorganisationerna. Vi genomför också olika insatser för att stärka kompetensen inom området hos våra medlemsorganisationer. Under året kommer vi att lansera en guide om de olika instrument och program det går att söka EU-medel ifrån samt vad för inriktning de olika programmen har. EU:s biståndsstrategier är under utveckling fram till årets slut, vilket betyder att få eller inga utlysningar kommer göras år 2021.

Det kommer att bli allt viktigare för organisationer som vill söka biståndsmedel att också själva utveckla kunskap om nationella utlysningar och i större utsträckning än tidigare ha direkta relationer med EU-delegationer. Detta beror på att cirka 75 procent av det nya EU-biståndet nu fördelas geografiskt.

Framtida utbildningar

Är du intresserade av att gå någon av våra utbildningar? Håll utkik i vår kalender, där lägger vi upp utbildningstillfällen löpande.