Barometer 2024

Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

2024

22 organisationer har granskat Sveriges politik för rättvis och hållbar global utveckling. Nu ger vi regeringen 90 förslag på förbättringar.

Barometer 2024 är civilsamhällets granskning av hur Sveriges regering lyckas med genomförande av de Globala målen i Agenda 2030. Dessa mål ställde sig världens länder bakom år 2015 och Sveriges riksdag beslutade år 2020 att Sverige ska genomföra de Globala målen genom en samstämmig politik. Detta betyder att alla politikområden ska sträva åt samma håll och politiken ska analyseras utifrån vad som gynnar mänskliga rättigheter. Barometern har genomförts sedan 2006 och detta är den hittills mest omfattande.

Detta låter byråkratiskt, men innehållet är på liv och död. Det handlar om anpassning för de människor som drabbas hårdast av klimatkrisen, om kvinnors rätt att fatta beslut över sina liv och kroppar, och om arbetares möjligheter att försörja sina familjer utan att exploateras på farliga arbetsplatser. Bland annat.

Men att föra en politik med världens mest utsatta för ögonen kan vara svårt, och målkonflikter uppstår regelbundet. Ett exempel är att Sverige i samband med vår Natoansökningsprocess öppnade för utökad vapenexport, även till auktoritära länder som Turkiet, vilket är ett direkt hot mot mänskliga rättigheter. I andra fall, inom jämställdhet och klimat, har regeringen uttalat goda ambitioner – men hittills inte i på långa vägar omsatt dessa i faktisk handling, exempelvis genom finansiering.

Vi har granskat 24 politikområden med betydelse för en rättvis och hållbar global utveckling. Bara på ett enda område har regeringen bidragit tydligt positivt. På elva områden har de både bidragit till och motverkat en rättvis utveckling, eller inte gjort något alls. På tolv områden har de motverkat en rättvis och hållbar utveckling.

I höst ska regeringen lämna en rapport till riksdagen om sitt genomförande av de Globala målen. Vi hoppas att denna rapport ska ge inspiration att ta stora kliv framåt. För regeringen handlar det om anständigheten att efterleva åtaganden som den är bunden vid av FN, EU och riksdagen. För världens mest utsatta handlar det om liv och död.

Rapporten är framtagen av:

Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, Fairtrade Sverige,ForumCiv,Framtidsjorden, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Läkarmissionen, Naturskyddsföreningen,
Operation 1325, Plan International Sverige,
PRO Global, RFSU – Riksförbundet för Sexuell Upplysning, Rädda Barnen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Swedwatch, Union to Union, Världsnaturfonden WWF, WaterAid.