Aktuellt

Läs om det senaste inom våra prioriterade frågor Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Nyheter

19 februari 2024

Ny rapport: EU:s bistånd skiftar fokus

EU:s bistånd är mitt uppe i en stor förändring: från fokus på fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter till fokus på egenintresse – en förändring som kan vara svår att vrida tillbaka. Det är några av slutsatserna i en rapport från tankesmedjan ECDPM, som intervjuat högt uppsatta tjänstepersoner i EU-maskineriet.
Läs mer

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

15 februari 2024

Utrikespolitisk debatt i riksdagen 2024

Vem sa vad i den utrikespolitiska debatten? Vi har sammanfattat utifrån våra fokusområden. Dessutom delar vi ut hjärtan och listar ledamöters val av broscher.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

14 februari 2024

Utrikesdeklarationen 2024: Närområde framför globala kriser

Regeringen försäkrar i utrikesdeklarationen att Sveriges utrikespolitik ”alltid kommer att ha en global dimension”. Av det syns mycket lite i resten av texten som har ett oerhört fokus på närområdet och missar att spegla den akuta globala klimatkrisen. Det och mycket annat i plattformens analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Rekommendationer

12 februari 2024

Brev till riksdagsledamöter inför utrikespolitiska debatten 2024

Den 14 februari presenterar regeringen sin utrikesdeklaration i riksdagen, vilket följs av debatt. Här är CONCORD Sveriges råd till ledamöter som vill lyfta Sveriges ansvar för en rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

8 februari 2024

CIVILSAMHÄLLESSTRATEGIN 2024: EN FÖRSTA LÄSNING

Flera utredningar ska genomföras under året, vilket riskerar att gå ut över genomförandet av verksamhet. Mest uppseendeväckande är att strategin bara gäller i elva månader. Läs vår analys.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

7 februari 2024

Svenskarna om biståndet – starkt stöd och många vill se ökning

Sidas årliga opinionsundersökning om svenskarnas inställning till bistånd offentliggjordes i slutet av 2023. Årets mätresultat visar en tendens till ökad biståndsvilja och ett ökat förtroende för biståndsorganisationerna. Många fler än tidigare vill att biståndet ska öka.
Läs mer

#biståndsdebatten

Nyheter

7 februari 2024

Civilsamhället varnar för ny EU-lag

Nyligen lade EU-kommissionen fram ett lagförslag för att skydda unionen från utländskt inflytande. Nu väcks farhågor om att civilsamhällesorganisationer kommer att misstänkliggöras och att EU:s arbete för demokrati utanför unionen ska tappa i trovärdighet.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik

Nyheter

7 februari 2024

EU-NYHETER DU VILL HA KOLL PÅ FEBRUARI 2024

EU-lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö riskerar att falla när Tyskland backar och Sverige ser över sin position. Det belgiska ordförandeskapet prioriterar bland annat en rättvis klimatomställning och parlamentet efterlyser mer pengar till utvecklingssamarbete. Läs våra EU-nyheter med koppling till en hållbar och rättvis global utveckling.
Läs mer

Nyheter

7 februari 2024

Så ser belgiska EU-ordförandeskapets prioriteringar ut

Belgien kommer under sitt ordförandeskap att fokusera på rättsstat och konkurrenskraft. Även en grön omställning och asyl- och migrationsfrågor är prioriterade.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

2 februari 2024

Vad blev fel i DI:s ledarpodd om biståndet?

I Dagens Industris ledarpodd den 1 februari finns flera faktafel om svenskt bistånd. Vi har granskat dem.
Läs mer

#biståndsdebatten

1 2 3 64