Aktuellt

Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet samt annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Uttalande

17 oktober 2018

Brev till EU-ledarna: förhandla för en human migrationspolitik

På torsdag den 18 oktober träffas EU:s ledare för att förhandla om unionens framtida gemensamma migrationspolitik. Förslagen som ligger på förhandlingsbordet är mycket oroande. Därför skickar CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa idag ett brev till EU:s ledare med uppmaning om att de måste stå upp för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter under förhandlingarna.
Läs mer

#migration och utveckling

Nyhet

17 oktober 2018

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

Årets upplaga av CONCORD Europas AidWatch-rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

5 oktober 2018

Gemensam valanalys vid höstens policyforum

Ökat fokus på riksdagspolitiker och viktigt att betona rättighetsperspektivet och överenskommelser i biståndet i vårt påverkansarbete. Det var några av slutsatserna på höstens välbesökta policyforum där 70 representanter från 40 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer deltog.
Läs mer

Nyhet

28 september 2018

CONCORD sveriges kansli flyttar

Den 28 september byter vi kontor. Kansliet flyttar tre kvarter på Södermalm och ni når oss lätt via tunnelbana till Slussen eller Medborgarplatsen. Vår nya adress är Högbergsgatan 31 A, Stockholm
Läs mer

Uttalande

14 september 2018

Sverige, stå upp för fattigdomsbekämpning i EU-förhandlingarna

Idag träffas EU:s biståndsministrar för att diskutera unionens framtida utrikes- och utvecklingssamarbete. Inför mötet har CONCORD Sverige skickat ett brev till regeringen med uppmaning om att agera för att stärka fattigdomsperspektivet så att inte fokus flyttas till EU:s inhemska ekonomiska intressen i kommande biståndsbudget.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Debatt

4 september 2018

Politiker, världen är ert ansvar!

Nyckelpolitiker inom riksdagspartier från höger till vänster på den politiska skalan ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. För att lösa de kriser som världen står inför måste globala frågor genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyhet

4 september 2018

Ny vikarierande kommunikationsansvarig

Christina Wassholm vikarierar för Kristin Karlsson under hösten som kommunikationsansvarig på CONCORD Sverige. Christina var medförfattare till rapporten Tag plats! som CONCORDs civic space-arbetsgrupp släppte i maj. Hon har också tidigare arbetat som projektledare för Stockholm Civil Society Days 2017 för CONCORDs räkning. 
Läs mer

Nyhet

3 september 2018

På gång under hösten

Hur funkar det med regeringsbildande och budgetförhandlingar efter riksdagsvalet? Vilka viktiga processer kopplat till globala utvecklingsfrågor sker på svensk, europeisk och FN-nivå under hösten? Få svar och hitta viktiga datum för resten av 2018.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyhet

29 augusti 2018

Stora utmaningar i att nå Globala målen

Framsteg görs men långt ifrån tillräckligt för att nå Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling. Det var budskapet från FN:s generalsekreterare under sommarens uppföljning av världens genomförande av agendan. Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige, var på plats i New York och ger sin bild av högnivåforumet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

15 augusti 2018

Politiker ställer sig bakom #hjärtavärlden

Politiker från sju riksdagspartier har ställt sig bakom de politiska kraven i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en politik som bland annat sätter mänskliga rättigheter först vid alla intressekonflikter och fortsätter avsätta 1 procent av BNI till bistånd.
Läs mer
1 2 3 39