Här hittar du våra aktuella nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser, och rekommendationer om EU:s och Sveriges bistånd.

Nyheter

14 mars 2023

Minst 1,2 miljarder kronor måste tillbaka till biståndet i vårbudgeten

Åtminstone 1,2 miljarder kronor har undanhållits det internationella biståndet på grund av uppblåsta prognoser för inhemska flyktingkostnader i Sverige under 2023. I vårändringsbudgeten måste de tillbaka till biståndet.
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd

The Game Changer (2023)

No standardised format setting out what a feminist foreign and development policy should contain has yet been agreed, and the differences between existing policies are plenty. However, our interactions over the last eight years with Sweden’s feminist foreign policy have put us in a unique position to identify a number of concepts and approaches that...
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Nyheter

28 februari 2023

Civilsamhället trycker på för att EU ska steppa upp arbetet med Agenda 2030

I sommar ska EU för första gången berätta för FN:s högnivåmöte hur unionen ligger till med genomförandet av Agenda 2030. Tre färska rapporter bildar underlag till EU:s rapportering. De efterlyser bland annat stärkt engagemang utanför unionen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

27 februari 2023

På ordförandens bord – vad Sverige har att hantera i EU just nu

Sveriges ordförandeskap i EU sker i ett spänt politiskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt läge. Utvecklingsbistånd, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och andra prioriterade frågor har fått stå tillbaka, vilket återspeglas i det svenska ordförandeskapets program. Här får du uppdatering om den senaste politiska händelseutvecklingen och vilka processer du bör följa noga framöver.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling

Nyheter

20 februari 2023

Klimatförhandlingar: CAN Europe vill se höga ambitioner från Sverige

Att komma framåt i arbetet med att sätta upp en fond för skador och förluster är den viktigaste frågan i årets klimatförhandlingar, enligt Rachel Simon, policysamordnare på Climate Action Network Europe. Hon hoppas att Sverige som EU-ordförande håller klimat- och jämställdhetsfrågorna högt.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa

Analys

20 februari 2023

Betoning på biståndet i utrikespolitiska debatten

Årets utrikespolitiska debatt blev ovanligt snabbt högintressant för CONCORD Sveriges medlemmar. I partiernas anföranden kom biståndspolitik, feministisk utrikespolitik och civilsamhällets roll upp. Här sammanfattar vi debatten, delar ut beröm, saknar ett par ledamöter och lyfter lovande nykomlingar inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

16 februari 2023

RFSU vill sätta SRHR på EU:s dagordning under Sveriges ordförandeskap

Sveriges, och därefter Spaniens, ordförandeskap i EU skapar möjligheter att driva frågor om jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och EU:s roll i dessa frågor i världen. Det tycker Sara Österlund på RFSU, som med finansiering av CONCORD Sverige nu driver ett projekt för att lyfta dessa frågor.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Analys

15 februari 2023

Utrikespolitiska deklarationen - Sverige släpper ambitioner om globalt ledarskap

Utrikesdeklarationen 2023 har starkt fokus på närområdet, och varken Agenda 2030 eller de globala hunger-, fattigdoms- och livsmedelskriserna nämns. Biståndet ska fungera som hävstång för demokrati och handel och det upprepas att klimatbiståndet ska utökas. Här är vår analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

14 februari 2023

Evin Incir vill att EU ska bli bättre på jämställdhet

För att kunna vara en stark röst för jämställdhet internationellt måste EU föregå med gott exempel på hemmaplan. Det tycker Evin Incir, S, ledamot i Europaparlamentet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet

Analys

13 februari 2023

Ökar biståndet till civilsamhället?

Att andelen bistånd till civilsamhället ska öka är en politisk överenskommelse inom regeringen samt stödparti, bland annat enligt en debattartikel i tidningen Dagen. Regeringen har vid upprepade tillfällen - i budgetpropositionen, riksdagsdebatter, intervjuer och möten - sagt att andelen bistånd till civilsamhället ökar i budgeten för 2023. Samtidigt genomförs stora nedskärningar i anslag ämnade att stärka civilsamhället. Hur hänger det ihop?
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 30