Här hittar du våra aktuella nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser, och rekommendationer om EU:s och Sveriges bistånd.

Uttalande

28 november 2022

Brev till biståndsminister Johan Forssell inför möte med EU:s biståndsministrar

Sverige bör driva på för stärkt lokalt ägarskap kring stödet till både Ukraina och Afghanistan, och höja sin röst för sociala trygghetssystem i Afrika. Det skriver CONCORD Sverige till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell inför hans möte med EU:s biståndsministrar den 28 november 2022.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Nyheter

24 november 2022

EU: Viktiga rådsslutsatser om kvinnor, fred och säkerhet antagna

EU:s utrikesministrar har antagit rådsslutsatser om kvinnor, fred och säkerhet – en viktig påminnelse till Sverige vars regering utelämnade detta ur höstbudgeten.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Nyheter

24 november 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – november

EU är en tung spelare för klimaträttvisa, jämställdhet och Agenda 2030. Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Analys

8 november 2022

Analys av höstbudgeten 2022

Bistånd ska inte vara ett verktyg för ”svenska intressen” om intressena är främst handels- och migrationspolitiska. Sverige riskerar att förlora sin roll som en stor och viktig givare till låginkomstländer, konfliktländer, sköra stater och marginaliserade grupper. Det är ett svek mot människor i fattigdom och utsatthet att regeringen överger åtagandet om 1 procent av BNI, men bra att det i budgeten sätts ett tak för avräkningar. Läs vår analys av budgeten inför 2023.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

26 oktober 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – oktober

EU är en tung spelare för klimaträttvisa, jämställdhet och Agenda 2030. Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

26 oktober 2022

EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare ses över

EU:s stöd till människorättsförsvarare behöver utvecklas för att bland annat tydligare omfatta miljö- och kvinnorättsförsvarare, enligt en utredning. I januari presenteras ett betänkande för att se över EU:s riktlinjer.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

AidWatch 2022 (2022)

EU:s bistånd minskade från 0,5 till 0,48 procent av unionens sammanlagda BNI år 2021. Detta samtidigt som hunger och utsatthet ökade kraftigt i pandemins och klimatkrisens spår. Sedan femtio år tillbaka har EU åtagit sig att ge minst 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd – men missar fortsatt målet. Samma fyra EU-länder som förra året lever upp till åtagandet: Luxemburg, Sverige, Danmark och Tyskland.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Uttalande

12 oktober 2022

Fem råd till modiga ledamöter som tar ansvar för världen 

De kommande fyra åren kommer den nyvalda riksdagen att ta beslut om frågor som påverkar även människor utanför Sveriges gränser. CONCORD Sverige har skickat ett brev med fem rekommendationer till ledamöter som vill ta internationellt ansvar.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

5 oktober 2022

Vad spelar utrikesutskottet för roll?

Nu har riksdagens utskott haft sina konstituerande möten och vi vet vilka ledamöter som sitter var. För CONCORD Sveriges medlemmar är utrikesutskottet av särskilt intresse. Vi har tittat närmare på det, och vilken roll utskottets ordförande har.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

26 september 2022

Vilka frågor är viktiga för CONCORD Sverige under EU-ordförandeskapet

CONCORD Sverige samlar 81 organisationer, med målet att påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor. Här kan du läsa om vilka frågor CONCORD Sverige driver gentemot den svenska regeringen under EU-ordförandeskapet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

1 2 3 28