Här hittar du våra aktuella nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser, och rekommendationer om EU:s och Sveriges bistånd.

Nyheter

13 juni 2024

Utvecklingsfinansiering – sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2024 granskar civilsamhället regeringens politik för en rättvis och hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om utvecklingsfinansiering.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #barometer

Barometer 2024 (2024)

22 organisationer har granskat Sveriges politik för rättvis och hållbar global utveckling. Nu ger vi regeringen 90 förslag på förbättringar.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #barometer

Nyheter

5 juni 2024

Stort engagemang för världen när EU-kandidaterna debatterade hos CONCORD Sverige

Hur ska EU verka för mer jämställdhet i utrikespolitiken, växla upp arbetet för klimaträttvisa och säkra att biståndet går till fattigdomsbekämpning? Det var några av frågorna som avhandlades när CONCORD Sverige bjöd in till EU-valdebatt.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu-valet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

22 maj 2024

Analys av Sidas andra rapport om civilsamhällesbiståndet

Sida har lämnat sin andra delrapport som svar på regeringens uppdrag om förändringar i civilsamhällesbiståndet. Vi sammanfattar: Det blir dyrare om Sida tar över svenska organisationers förmedling av bistånd, och listan med nackdelar av en sådan förändring är betydligt längre än fördelarna.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

21 maj 2024

EU-valet 2024: Partiernas åtaganden för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter globalt

Tre partier svarar positivt på samtliga frågor – och på ett område är alla partier överens. Läs vår enkät om hur partierna vill verka för globala rättvisefrågor, miljö och klimat, jämställdhet och bistånd på EU-nivå.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu-valet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

13 maj 2024

SÅ KANALISERAS SVERIGES BISTÅND TILL CIVILSAMHÄLLET

Det svenska civilsamhällesbiståndet har diskuterats mycket på sistone, efter besked från regeringen och Sida om en plötslig omstöpning av en del av detta stöd. Här redogör vi för trender i Sveriges bistånd till och via civilsamhället för att underlätta en faktabaserad diskussion om hur stödet förändras.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

2 maj 2024

Utveckling utan människor? Läckt dokument om EU:s utvecklingspolitik efter valet

EU kan vara på väg att överge fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter som fokus i utvecklingspolitiken. Det avslöjar ett läckt dokument som skapat oro och ilska i det europeiska civilsamhället.
Läs mer

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

29 april 2024

340 organisationer i 60 länder håller Sverige ansvarigt i OECD DAC  

Sveriges uppsägning av avtal under civilsamhällesstrategin äventyrar internationellt överenskomna principer och kommer att underminera organisationers arbete världen över. Det skriver 340 organisationer från över 60 länder i ett brev till OECD:s biståndskommitté DAC.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Verksamhetsberättelse 2023 (2023)

År 2023 var på många sätt dystert för den som bryr sig om globala rättvisefrågor. Men plattformen fortsatte att granska politiska beslut, mobilisera våra gemensamma krafter och trycka på för en politik för rättvis och hållbar utveckling i världen. På denna sida kan du ta del av höjdpunkter ur CONCORD Sveriges verksamhet under år 2023.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Rekommendationer

23 april 2024

Brev till statssekreterare Diana Janse inför möte med EU:s biståndsministrar

EU behöver visa på sin pålitlighet som partner för fattigdomsbekämpning, upprätthålla biståndet i fragila kontexter och inkludera civilsamhället i globala strategier och intiativ. Vi har skickat ett brev till statssekreterare Diana Janse inför hennes möte med EU:s biståndsministrar.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

1 2 3 34