Här hittar du våra aktuella nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser, och rekommendationer om EU:s och Sveriges bistånd.

Nyheter

19 september 2023

Biståndsministern i Ekots lördagsintervju

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell var gäst i Ekots lördagsintervju den 16 september 2023. Vi kommenterar några av de svar ministern gav i intervjun.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

4 september 2023

Brev till statssekreterare Diana Janse inför det informella mötet med EU:s biståndsministrar

Sverige bör ta fram en handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030, och både EU:s och Sveriges politik behöver bli mer samstämmig. Det skriver vi i brev till statssekreterare Diana Janse inför det informella mötet mellan EU:s biståndsministrar.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

4 juli 2023

Handel och bistånd i Almedalen – vad sades?

Regeringens målsättning att stärka kopplingen mellan handel och bistånd, och frågeställningarna kring vad det innebär, återspeglades i årets Almedalsprogram. Flera seminarier förde samman representanter för näringsliv, biståndssektor och politik för att diskutera utmaningar och farhågor. Vi har samlat några återkommande kommentarer.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

6 juni 2023

Reformagendan: Många organisationer ger inspel till UD

Minst 25 organisationer har kontaktat Utrikesdepartementet med synpunkter på vad regeringen behöver ta hänsyn till i den pågående reformagendan för det svenska biståndet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Swedish and international biodiversity finance (2023)

Biodiversity is being lost at an alarming rate, and the level of investments needed to reverse the loss is enormous – as is the gap between the needs and the resources that are currently being invested. This brief provides an overview of the commitments, status and challenges of biodiversity finance, internationally and in Sweden.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa #climate and biodiversity finance

Verksamhetsberättelse 2022 (2022)

I en turbulent tid har vi fortsatt granska politiska beslut, mobiliserat våra gemensamma krafter och påverkat politiken för en rättvis och hållbar global utveckling. Läs vår verksamhetsberättelse för 2022.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Nyheter

17 april 2023

Vårbudgeten: Regeringen håller inne biståndspengar

Regeringen har valt att inte återföra pengar som tidigare tagits från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. Detta trots att Migrationsverkets prognoser visar att minst 1,2 miljarder kronor inte kommer att användas.   
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

13 april 2023

Ny statistik från OECD: Biståndet ökar - men stannar på hemmaplan

Den 12:e april offentliggjordes OECD:s statistik över internationellt bistånd för 2022. Sverige hamnade på andra plats på listan över internationella biståndsgivare. Men bakom siffrorna döljer sig det faktum att en stor del av biståndsbudgeten stannade i Sverige, för att bekosta flyktingmottagande. Den kraftigt ökade användningen av biståndspengar för inhemskt flyktingmottagande är också en internationell trend som sticker ut i årets biståndsstatistik.
Läs mer

#biståndsbudget #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

30 mars 2023

20 organisationer till ministern inför vårbudgeten: Infria försummade löften

1,2 miljarder kronor som avsatts för inhemska flyktingkostnader kommer inte att användas till detta, visar CONCORD Sveriges granskning. De bör därför återföras till biståndet. Nu har 20 medlemmar i plattformen skrivit till biståndsministern om hur pengarna kan göra skillnad för klimat, jämställdhet, hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter.
Läs mer

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

28 mars 2023

Sex medskick när OECD följer upp det svenska biståndet

Regeringen lägger om biståndspolitiken utan riskanalys och tillåter andra politikområden att styra prioriteringar inom utvecklingspolitiken. Läs CONCORD Sveriges kommentarer till OECD-DAC:s uppföljning av det svenska biståndet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd