Civilsamhällets demokratiska utrymme

Vi står upp för människor runt om i världen som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig och utsätts för allt värre hot. 2017 backade den demokratiska utvecklingen i världen för tolfte året i rad, och över 300 människorättsförsvarare mördades.

Sverige och EU har lovat att arbeta för att motverka det krympande demokratiska utrymmet. CONCORD Sverige vill stärka Sveriges och EU:s politik och utvecklingssamarbete för att vända utvecklingen och stödja människorätts- och miljöförsvarare under hot.