Sverige leder EU – ordförandeskapet 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. På denna sida följer du CONCORD Sveriges och våra medlemsorganisationers arbete för ett öppet, rättvist och hållbart EU i världen.