Våra frågor

CONCORD Sverige samordnar och underlättar för våra medlemsorganisationer att påverka Sveriges och EU:s politik. Vi arbetar för att politiken ska bidra till en jämställd och hållbar värld där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Idag sker det arbetet inom fem prioriterade områden där våra medlemmar är engagerade.