Våra frågor

CONCORD Sverige samordnar och underlättar för våra medlemsorganisationer att påverka Sveriges och EU:s politik. Vi arbetar för att politiken ska bidra till en jämställd och hållbar värld där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Idag sker det arbetet i sex prioriterade områden där våra medlemmar är engagerade.