Integritetspolicy

CONCORD Sverige skyddar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (2018:218).

Varför behandlar CONCORD Sverige personuppgifter?

CONCORD Sverige lagrar och hanterar personuppgifter. Detta görs för att vi ska kunna:

 • Kommunicera med deltagare på CONCORD Sveriges aktiviteter.
 • Kommunicera information om CONCORD Sveriges aktiviteter.

CONCORD Sveriges behandling av personuppgifter baseras på någon av följande rättsliga grunder:

 • Uppfyllande av avtal: När någon gör ett aktivt val att delta i CONCORD Sveriges verksamhet måste vi kunna hantera personuppgifter för att fullfölja den verksamheten.
 • Berättigat intresse: I vissa fall behöver CONCORD Sverige använda insamlade personuppgifter för att kunna uppfylla de ändamål som finns med föreningen.
 • Samtycke: Om en person uttryckligen sagt att vi får behandla personens uppgifter använder vi dem för det syfte som de samlades in.

Vilka personuppgifter registrerar CONCORD Sverige?

 • Namn
 • Organisation
 • Befattning
 • Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, ort)

I vissa fall efter särskilt inhämtat samtycke hanteras även uppgifter om:

 • Bilder och filmer
 • Jobbansökningar

Hur samlar CONCORD Sverige in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in:

 • I samband med anmälan till aktiviteter
 • I kontakt med medlemsorganisationer, till exempel till vårt e-postsystem
 • Vid anmälan till CONCORD Sveriges nyhetsbrev
 • I vissa fall fotograferas/filmas CONCORD Sveriges aktiviteter
 • I samband med rekryteringsprocesser

Hur länge sparar CONCORD Sverige personuppgifter?

CONCORD Sverige sparar dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det rensas dina personuppgifter ut, alternativt avidentifieras så att de inte längre kan kopplas till dig.

Rekryteringar: Personuppgifter från jobbsökande som inte kallas för en intervju kommer raderas omedelbart med radering av annonsen. Personuppgifter från kandidater som kallas till intervju sparas i 2 år enligt den svenska diskrimineringslagen (DO).

Vilka delar CONCORD Sverige personuppgifter med?

Kontaktuppgifter kan delas till andra medlemsorganisationer inom CONCORD Sverige. Personuppgifter kan delas med tredje part för administration av våra aktiviteter. Till exempel kan deltagarinformation som samlas in vid seminarier, konferenser och andra aktiviteter delas med utbildningssamordnare och konferensanläggningar. Deltagarinformation till politikermöten bestående av namn och organisation kan delas med beslutsfattare och tjänstepersoner. Informationen omfattas då av offentlighetsprincipen.

Personuppgifterna kommer utöver detta inte att överföras till tredje part. CONCORD Sverige säljer eller sprider aldrig vidare personuppgifter från våra register. Om CONCORD Sverige vid något undantagstillfälle måste dela dina personuppgifter med aktör i tredje land kommer du att informeras om detta.

CONCORD Sverige använder externa webbplatser för delar av vår kommunikation som exempelvis kampanjer. Denna integritetspolicy gäller även för dessa webbplatser.

Vilka rättigheter har du till information om hantering och lagring av dina personuppgifter?

Vill du veta om och hur CONCORD Sverige hanterar just dina personuppgifter kan du skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till att kostnadsfritt en gång per år få en sammanställning av hur vi hanterats dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade. För mer information kan du kontakta info@concord.se. 

Tillsynsmyndighet för dessa frågor är Datainspektionen. www.datainspektionen.se

Vi håller vår integritetspolicy ständigt uppdaterad. Denna version är från november 2019.

Om cookies

CONCORD Sverige använder cookies och liknande teknologier på vår hemsida och på tillfälliga kampanjsidor, för att hemsidorna ska fungera som avsett, för att analysera trafik och i förekommande fall rikta anpassad information och marknadsföring till dig. Den information som samlas in kan komma att delas med sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med.

En cookie är en liten textfil som webbsidan du besöker sparar på din dator (eller på motsvarande enhet såsom din surfplatta eller mobiltelefon). Du samtycker till användande av cookies genom att klicka på den pop-up-ruta som kommer upp när du surfar in på hemsidor där cookies används.