Här samlar vi brev vi skickat till beslutsfattare och andra uttalanden från CONCORD Sverige inom våra prioriterade frågor.

Uttalande

20 maj 2022

Brev till biståndsminister Matilda Ernkrans inför EU-möte

Ökat stöd till hållbart jordbruk, samlat ansvar för att flyktingar från Ukraina får tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt stärkt stöd till de minst utvecklade länderna. Den 20 maj har biståndsminister Matilda Ernkrans möte med EU:s biståndsministrar och i detta brev tar CONCORD Sverige upp de områden som vi vill att hon lyfter.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Uttalande

17 maj 2022

25 organisationer vill se löfte om fortsatt feministisk utrikespolitik

Inför valet 2022 uppmanar vi alla svenska partier att ge ett löfte om att Sverige kommer att fortsätta att stå upp för global jämställdhet och alla flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Det skriver 25 medlemsorganisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.
Läs mer

#jämställdhet

Uttalande

5 maj 2022

26 organisationer i uttalande för miljö- och klimaträttvisa inför Stockholm+50

Den 2-3 juni står Sverige värd för FN-konferensen Stockholm+50. I ett gemensamt uttalande lyfter 26 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer sina förväntningar på konferensen. De vill se konkreta resultat som både svarar upp mot miljö- och klimatkrisernas allvar och främjar principer om rättvisa, jämställdhet och rättigheter.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Uttalande

4 maj 2022

Regeringens beslut hotar arbetet för hållbar utveckling

Regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten riskerar att undergräva tusentals folkrörelsers arbete för hållbar utveckling runt om i världen, halvera Sveriges klimatfinansiering och särskilt hårt drabba det internationella arbetet för jämställdhet och demokrati. Det skriver 18 CONCORD-medlemmar idag i ett öppet brev till ledamöter i finansutskottet, utrikesutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.
Läs mer

#biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa

Uttalande

23 mars 2022

Uppmaning till partiledare att stå upp för det internationella biståndet

Vi vänder oss direkt till partiledare och utrikes- samt biståndspolitiska talespersoner med djup oro för att Sveriges regering ska minska det internationella biståndet.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

23 mars 2022

BREV OM FINANSIERING AV FLYKTINGMOTTAGANDE

Angående regeringens överläggningar om hur mottagandet av flyktingar ska finansieras säger vi: Minska inte det internationella biståndet! Sverige har råd att ge skydd till utsatta människor som flyr från det fruktansvärda kriget i Ukraina utan att världens mest fattiga och utsatta tvingas betala ett högt pris.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Uttalande

2 februari 2022

Brev gällande Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i EU

Vi har skickat ett brev till UD med anledning av Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska Unionens råd. I brevet delar vi med oss av specifika och konkreta synpunkter och förslag inom fem områden som vi ser som prioriterade inför och under Sveriges ordförandeskap.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #biståndsdebatten i media #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-valet #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa #stöd om eu-bidrag

Uttalande

20 december 2021

Brev till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och handelsminister Anna Hallberg

Vi har skickat ett brev till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor Anna Hallberg med anledning av den nya förseningen av offentliggörandet av Europeiska kommissionens kommande lagförslag om företags ansvar kring mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. I brevet uppmanar vi dem att kontakta EU-kommissionens ordförande von der Leyen och kräva att processen inte senareläggs ytterligare samt att hon offentliggör orsakerna till förseningen och ökar transparensen.
Läs mer

#företagande och mänskliga rättigheter

Uttalande

13 december 2021

Brev om Sveriges feministiska utrikespolitik

Med anledning av statsministerns regeringsförklaring den 30 november har vi skickat ett brev till statsminister Magdalena Andersson och utrikesminister Ann Linde angående den feministiska utrikespolitiken. I brevet vill vi understryka betydelsen av att Sverige fortsatt driver en feministisk utrikespolitik och att detta kommuniceras tydligt, såväl inrikespolitiskt som på den globala arenan. Det är undertecknat av organisationerna i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.
Läs mer

#jämställdhet

Uttalande

13 december 2021

Brev till statminister Magdalena Andersson inför mötet med Europeiska rådet

16-17 december har Europeiska rådet ett möte som förväntas landa i rådsslutsatser inför det viktiga toppmötet EU-Afrika i början av 2022. I ett brev till statsminister Magdalena Andersson vill vi framför allt lyfta fram att Sverige bör betona vikten av att säkerställa ett meningsfullt deltagande för civilsamhällets organisationer. Rekommendationerna i brevet har tagits fram tillsammans med övriga nationella plattformar inom CONCORD Europa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

1 2 3 12