Här samlar vi brev vi skickat till beslutsfattare och andra uttalanden från CONCORD Sverige inom våra prioriterade frågor.

Uttalande

11 april 2018

Våra politiska krav i valrörelsen: bistånd

Internationellt bistånd är ett globalt ansvar som utgår från alla människors lika värde. Målet med Sveriges bistånd är att bekämpa fattigdom och förtryck. Biståndet kan främja demokrati och mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för människor att själva förbättra sina levnadsvillkor.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #politiska krav i valrörelsen

Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: migration

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare.
Läs mer

#migration och utveckling #politiska krav i valrörelsen

Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: feministisk utrikespolitik

Flickor, kvinnor och icke-binära personer utsätts för ett strukturellt förtryck från vaggan till graven världen över. De missgynnas, diskrimineras och utsätts för våld. Att arbeta för global jämställdhet handlar om att synliggöra, utmana och förändra maktstrukturer, normer och lagar som står i vägen för att alla människor får tillgång till sina mänskliga rättigheter.
Läs mer

#jämställdhet #politiska krav i valrörelsen

Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: civilsamhällets demokratiska utrymme

Det demokratiska samhället hotas i allt fler delar av världen och civilsamhällets utrymme inskränks. Auktoritära krafter vinner inflytande genom makthavare som vill försvaga eller helt radera ut möjligheterna för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #politiska krav i valrörelsen

Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: Agenda 2030 och PGU

Agenda 2030 med de 17 Globala målen för en hållbar utveckling ger ett ramverk för förändring som inger hopp och manar till handlingskraft i en tid med stora utmaningar.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #politiska krav i valrörelsen

Uttalande

10 april 2018

CONCORD Europa om EU:s kommande långtidsbudget (eng)

The architecture of the future MFF must directly support and lead to the achievement of development cooperation objectives, namely poverty eradication and the transformation towards sustainable development. For both, it is crucial that human rights be realised and that no one is left behind.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

20 mars 2018

Öppet brev: tillämpning av DAC-direktivet om flyktingmottagande

Bästa Isabella Lövin. Vi, undertecknade organisationer, har vid flera tillfällen föreslagit att regeringen ska anta en plan för att på sikt helt fasa ut avräkningar från biståndsbudgeten. Vi ser det som oförenligt med biståndets syften att använda medel som annars skulle ha gått till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer till att täcka kostnader i andra budgetposter.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

19 februari 2018

Brev till EU:s ledare om unionens kommande långtidsbudget (eng)

We strongly believe that the decisions you make in the coming months about the size and scope of the next MFF will be central to ensuring that the EU is able to translate those laudable ambitions into concrete actions. In this context, we urge you to consider our four recommendations.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

8 december 2017

Brev inför EU:s biståndsministermöte 11 december

I ett brev till Isabella Lövin om toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i november kräver vi att Sverige motsätter sig EU:s fortsatta biståndsstöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att migranter fängslas i Libyen. I brevet tar vi också upp vikten av att Sverige stod upp för civilsamhällesorganisationer när de tystades under EU-Afrika-mötet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

7 december 2017

CONCORD Europa om EU:s kommande långtidsbudget (eng)

In a changing, complex and increasingly interconnected world, “carrying on as we are” or “doing less together” are simply not options for the European Union or its member states. Poverty, inequality, shrinking civic space, human insecurity, climate change and environmental degradation, violence and human rights violations – all are still part of our world’s shared reality.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd