Här hittar du de senaste artiklarna om fakta och argument i den pågående debatten om internationellt bistånd, på svensk och europeisk nivå.

Nyheter

7 november 2023

Biståndet till Palestina – vad har hänt?

Den 10 oktober meddelade regeringen och SD på en presskonferens att Sveriges utvecklingsbistånd till Palestina skulle pausas. Vi går igenom vad som ledde fram till beslutet och hur reaktionerna på det varit. Dessutom om hur EU agerat i samma fråga.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Analys

5 oktober 2023

10 myter om internationellt bistånd

Det internationella biståndet diskuteras flitigt i media, på debatt- och ledarsidor och i politiken. Bland argumenten sprids också en del myter om biståndet som vi tycker behöver redas ut. Därför klargör vi nu de tio vanligaste missuppfattningarna. Perfekt för dig som behöver bemöta några biståndsmyter i sociala medier eller runt middagsbordet.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

4 oktober 2023

Ett år med utrikesutskottet – så mycket har de motionerat

Nu är det ett år sedan den nya riksdagen tillträdde. Vi har räknat hur mycket partierna har motionerat i utrikesutskottet – och utser oppositionens flitigaste interpellatör.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

19 september 2023

Biståndsministern i Ekots lördagsintervju

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell var gäst i Ekots lördagsintervju den 16 september 2023. Vi kommenterar några av de svar ministern gav i intervjun.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

5 maj 2023

Biståndsdebatten i media

Biståndsdebatten var något förvånande relativt lågmäld under årets första månader, med tanke på regeringens utfästelser om stora förändringar. Maktskiftet och de stundande reformerna har å andra sidan lockat fram en del andra aktörer att uttrycka sig om biståndet, medan de borgerliga ledarskribenterna helt tystnat.
Läs mer

#biståndsdebatten

Nyheter

27 februari 2023

Opinionen för bistånd – stark, men ideologiskt splittrad

Sidas årliga opinionsundersökning är en rik källa med information för den som är intresserad av svenska folkets åsikter och kunskaper om internationellt bistånd och läget i världen. Analysen visar att ideologiska skillnader avgör biståndsviljan. Men också att intresset att veta mer är stort även bland de mer skeptiska.
Läs mer

#biståndsdebatten #biståndsdebatten i media

Analys

20 februari 2023

Betoning på biståndet i utrikespolitiska debatten

Årets utrikespolitiska debatt blev ovanligt snabbt högintressant för CONCORD Sveriges medlemmar. I partiernas anföranden kom biståndspolitik, feministisk utrikespolitik och civilsamhällets roll upp. Här sammanfattar vi debatten, delar ut beröm, saknar ett par ledamöter och lyfter lovande nykomlingar inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

15 februari 2023

Utrikespolitiska deklarationen - Sverige släpper ambitioner om globalt ledarskap

Utrikesdeklarationen 2023 har starkt fokus på närområdet, och varken Agenda 2030 eller de globala hunger-, fattigdoms- och livsmedelskriserna nämns. Biståndet ska fungera som hävstång för demokrati och handel och det upprepas att klimatbiståndet ska utökas. Här är vår analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

30 november 2022

Biståndsdebatten tredje kvartalet 2022 – vad har sagts?

Efter en intensiv avräkningsdebatt blev biståndet mer av en fråga för de närmaste under årets tredje kvartal. Valrörelsen pågick den här perioden och helt andra ämnen hamnade i fokus för debatten. Efter valet riktades strålkastarljuset återigen mot biståndet, den här gången som en knäckfråga i regeringsförhandlingarna.
Läs mer

#biståndsdebatten #biståndsdebatten i media

AidWatch 2022 (2022)

EU:s bistånd minskade från 0,5 till 0,48 procent av unionens sammanlagda BNI år 2021. Detta samtidigt som hunger och utsatthet ökade kraftigt i pandemins och klimatkrisens spår. Sedan femtio år tillbaka har EU åtagit sig att ge minst 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd – men missar fortsatt målet. Samma fyra EU-länder som förra året lever upp till åtagandet: Luxemburg, Sverige, Danmark och Tyskland.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

1 2 3 7