Koll på biståndsdebatten

Här samlar vi information, besvarar vanliga frågor och reder ut missuppfattningar i debatten, både på svensk och europeisk nivå.

Fakta Myter Aktuellt
Det internationella biståndet debatteras nu flitigt bland politiker och i media. Det kan vara svårt att hänga med bland prat om budgetnivåer och argument om huruvida biståndet ger effekt eller inte. Vi ger dig information, svarar på vanliga frågor och klargör missuppfattningar i debatten. Allt för att du enklare ska kunna följa den och själv delta.

Vadå för biståndsdebatt?

Med biståndsdebatt menar vi den debatt som förs i politiska rum och i medier kring det internationella biståndet. Som plattform välkomnar vi en saklig och nyanserad biståndsdebatt och granskning av det internationella biståndet. Som med vilket budgetområde som helst måste vi diskutera hur genomförda satsningar som bäst gynnar målgruppen – människor som kämpar mot fattigdom och förtryck. Ofta föranleds debattinlägg av avslöjanden om korruption, ett politiskt utspel eller en dramatisk händelseutveckling i ett land som är mottagare av svenskt internationellt bistånd. På denna sida vill vi spegla den aktuella debatten som förs i politiken och i större medier och fylla på med fakta och argument.

Vad handlar debatten om?

Några återkommande ämnen i media och politiska utspel om biståndet är:

  • Vilken nivå den svenska biståndsbudgeten ska ligga på.
  • Huruvida principen om att det internationella biståndet ska utgöra en (1) procent av BNI är bra eller dålig.
  • Biståndets resultat, hur de mäts och vilken kontroll av biståndsmedel som finns.
  • Om biståndet ska förknippas med politiska villkor, till exempel som påtryckningsmedel i migrationspolitiken – inte minst på EU-nivå.
  • Huruvida det är rätt att göra så kallade avräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande.

Det är bra med debatt…

Vi som jobbar med globala frågor och utvecklingssamarbete tycker det är positivt när dessa områden får uppmärksamhet och diskuteras. Internationellt bistånd har en unik och avgörande roll för att förbättra villkoren för människor som lever i fattigdom eller under förtryck. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen. 

Vi behöver prata mer om hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld och hur internationellt bistånd bör bidra i det arbetet.

…byggd på fakta och kunskap

Internationellt utvecklingssamarbete är komplext. För att bekämpa fattigdom och förtryck behövs alla Internationellt utvecklingssamarbete är komplext. För att bekämpa fattigdom och förtryck behövs alla goda krafter, och olika typer av finansiering. När debatten förs i de större medierna ser vi tyvärr återkommande generaliseringar, förhastade slutsatser och ogrundade påståenden. Vi vill därför bidra med våra medlemmars samlade kunskap, erfarenhet och insikter i de här frågorna och på så sätt vara med och skapa en konstruktiv debatt.

Vad tycker CONCORD Sverige?

Vi vill ha en debatt som handlar om hur de skattemedel som går till internationellt bistånd ska användas föVi vill ha en debatt som handlar om hur de skattemedel som går till internationellt bistånd ska användas för att bäst uppfylla biståndets syfte – att skapa bättre villkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det är helt avgörande frågor för världens framtid. Bistånd ska användas på de sätt vi vet är effektiva – långsiktigt, utifrån mottagarens behov och med lokalt ägarskap. Vi värnar om det principiella åtagandet att vi som rikt land alltid ska kunna avsätta minst en hundradel av vår BNI till människor i fattigdom och utsatthet.

Läs de senaste nyheterna från biståndsdebatten

Biståndsdebatten i media – mars-maj 2024

Biståndsdebatten i media – december-mars

Biståndsdebatten i media – sommarspecial

Biståndsdebatten i media januari-april 2023

Mer på ämnet

Vad vill du veta mer om?

Har du frågor som du inte hittar svar på, eller ämnen som du tycker vi borde djupdyka i kring biståndsdebatten? Skriv till info@concord.se med ditt förslag så kan det snart dyka upp här.