Koll på biståndsdebatten

Här samlar vi information, besvarar vanliga frågor och reder ut missuppfattningar i debatten, både på svensk och europeisk nivå.

Fakta Myter Aktuellt
Den senaste tiden har det internationella biståndet debatterats flitigt bland politiker och i media. Det kan vara svårt att hänga med bland prat om budgetnivåer och argument om huruvida biståndet ger effekt eller inte. Vi ger dig information, svarar på vanliga frågor och klargör missuppfattningar i debatten. Allt för att du enklare ska kunna följa den och själv delta.

Vadå för biståndsdebatt?

Att det tycks och debatteras om Sveriges och EU:s internationella bistånd är inget nytt. Ofta föranleds debattinlägg av avslöjande om korruption, ett politiskt utspel eller en dramatisk händelseutveckling i ett land som är mottagare av svenskt internationellt bistånd. På denna sida vill vi spegla den aktuella debatten som förs i politiken och i större medier och fylla på med fakta och argument.

Vad handlar debatten om?

Några återkommande ämnen i media och politiska utspel om biståndet är:

  • Vilken nivå den svenska biståndsbudgeten ska ligga på.
  • Huruvida principen om att det internationella biståndet ska utgöra en (1) procent av BNI är bra eller dålig.
  • Biståndets resultat, hur de mäts och vilken kontroll av biståndsmedel som finns.
  • Om biståndet ska förknippas med politiska villkor, till exempel som påtryckningsmedel i migrationspolitiken – inte minst på EU-nivå.

Det är bra med debatt…

Vi som jobbar med globala frågor och utvecklingssamarbete tycker det är positivt när dessa områden får uppmärksamhet och diskuteras. Internationellt bistånd har en unik och avgörande roll för att förbättra villkoren för människor som lever i fattigdom eller under förtryck. Behoven var stora redan innan corona-utbrottet och har nu flerdubblats som konsekvens av pandemin. Vi behöver prata mer om hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld och hur internationellt bistånd bör bidra i det arbetet.

…byggd på fakta och kunskap

Internationellt utvecklingssamarbete är komplext. För att bekämpa fattigdom och förtryck behövs alla goda krafter, och olika typer av finansiering. När debatten förs i de större medierna ser vi tyvärr återkommande generaliseringar, förhastade slutsatser och ogrundade påståenden. Vi vill därför bidra med våra medlemmars samlade kunskap, erfarenhet och insikter i de här frågorna och på så sätt vara med och skapa en konstruktiv debatt.

Vad tycker CONCORD Sverige?

Vi vill ha en debatt som handlar om hur de skattemedel som går till internationellt bistånd ska användas för att bäst uppfylla biståndets syfte – att skapa bättre villkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det är helt avgörande frågor för världens framtid. Bistånd ska användas på de sätt vi vet är effektiva – långsiktigt, utifrån mottagarens behov och med lokalt ägarskap. Vi värnar om det principiella åtagandet att vi som rikt land alltid ska kunna avsätta minst en hundradel av vår BNI till människor i fattigdom och utsatthet.

Sammanfattning av första kvartalets biståndsdebatt

Sammanfattning av fjärde kvartalets biståndsdebatt

Sammanfattning av tredje kvartalets biståndsdebatt

Afghanistan – debatten om biståndet

Sammanfattning av andra kvartalets biståndsdebatt

Ogrundat om bistånd som påtryckning vid utvisning

Mer på ämnet

Vad vill du veta mer om?

Har du frågor som du inte hittar svar på, eller ämnen som du tycker vi borde djupdyka i kring biståndsdebatten? Skriv till info@concord.se med ditt förslag så kan det snart dyka upp här.