Bakgrund

17 september 2020

Varför bevakar CONCORD Sverige biståndsdebatten?

CONCORD Sverige är en plattform för svenska organisationer som arbetar för en mer hållbar och rättvis global utveckling. Många av våra medlemmar arbetar med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med organisationer i länder i Afrika, Asien, Latinamerika eller Östeuropa. Genom de organisationerna strävar människor efter att förbättra sina livsvillkor, kämpa för sina rättigheter eller förändra sina samhällen i en mer demokratisk, hållbar, fredlig, jämställd och jämlik riktning.

Politiska förslag i biståndsdebatten i Sverige, om de blir till verklighet, kan få positiva eller negativa konsekvenser för dessa människor. Att människor i Sverige är medvetna om det internationella utvecklingssamarbetets syfte och förutsättningar, liksom den verklighet som svenskt bistånd bedrivs i, är även viktigt för den demokratiska förankringen av Sveriges politik för global utveckling.

Därför ligger det i våra medlemmars intresse att delta i och främja en bred, nyanserad och saklig debatt om det svenska biståndets nivå, kvalitet och roll. Detta tillsammans med intresserade personer, beslutsfattare och opinionsbildare. CONCORD Sveriges roll som plattform är att bidra till goda förutsättningar för våra medlemmar att kunna delta i debatten. Det gör vi bland annat genom att underlätta erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan medlemmar och genom att samordna vissa gemensamma arrangemang och uttalanden i biståndspolitiska frågor. Med sidan Koll på biståndsdebatten vill vi erbjuda relevant bevakning av samtalet om internationellt bistånd i media och politiken – till våra medlemmar och andra intresserade deltagare och följare av biståndsdebatten i Sverige och EU. Syftet är att tillgängliggöra fakta, analysera förslag och inlägg i debatten och bidra till att fördjupa och nyansera bilden av internationellt bistånd i det offentliga samtalet. Det senare gör vi med hjälp av de samlade kunskaper och erfarenheter som finns hos våra medlemsorganisationer. I exempelvis FUF:s Utvecklingsmagasin kan du läsa fler djupgående analyser, nyheter och debatter om biståndet.

Alla medlemmar i CONCORD Sverige tycker inte lika i biståndspolitiska frågor. De kan vara kritiska eller positiva till olika saker inom biståndet eller till olika biståndspolitiska förslag. Syftet med sidan Koll på biståndsdebatten är inte att framföra en åsikt, utan att ge fler personer och organisationer förutsättningar att bevaka frågorna och delta i en nyanserad och saklig debatt.