Här finns kontaktuppgifter till CONCORD Sveriges kansli och alla medarbetare. Välkommen att höra av dig till oss!

Hitta hit och kontakta oss

Adress: Högbergsgatan 31 A
116 20 Stockholm
Telefon: 0722 439216.
Mejl: info@concord.se

Personal

Cecilia Nilsson Kleffner, verksamhetschef

Cecilia Nilsson Kleffner

Verksamhetschef
072 – 243 59 19
cecilia.nilsson.kleffner@concord.se

Krister Holm

Biträdande verksamhetschef
076 – 029 84 44
krister.holm@concord.se

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig

Christina Wassholm

Kommunikationsansvarig
070 – 405 32 28
christina.wassholm@concord.se

Ellen Genstrand

Kommunikatör
070 – 271 12 77
ellen.genstrand@concord.se

Isabelle Beckman, kommunikatör

Isabelle Beckman

Kommunikatör
076 – 545 61 12
isabelle.beckman@concord.se

Peter Sörbom, policychef. Särskilda ansvarsområden: samstämmighet, skatteflykt samt utvecklingsfinansiering

Peter Sörbom

Policyrådgivare
Specifikt ansvarsområde: Agenda 2030 och samstämmighet, samt målgrupp beslutsfattare
073 – 380 80 30
peter.sorbom@concord.se

Céline Giertta, policysamordnare migration och civic space

Céline Giertta

Föräldraledig
Policyrådgivare
Ansvarsområden: EU:s utvecklingsfinansiering och bistånd
070 – 413 44 11
celine.giertta@concord.se

Benjamin Hauville

Policyrådgivare
Ansvarsområden: EU:s utvecklingsfinansiering och bistånd
072 837 12 93
benjamin.hauville@concord.se

Bild på Matilda Hald

Matilda Hald

Policyrådgivare
Ansvarsområde: Miljö och klimaträttvisa
070 – 772 78 60
matilda.hald@concord.se

Henrik Halvardsson

Henrik Halvardsson

Policyrådgivare
Ansvarsområden: Civilsamhällets demokratiska utrymme och Företagande och mänskliga rättigheter
070-201 29 79
henrik.halvardsson@concord.se

Åsa Thomasson, policysamordnare AidWatch

Åsa Thomasson

Policyrådgivare
Ansvarsområden: AidWatch samt Utvecklingsfinansiering
073 – 514 17 52
asa.thomasson@concord.se

Madeleine Winqvist, rådgivare och samordnare för EU-finansiering

Madeleine Winqvist

Policyrådgivare
Ansvarsområde: Jämställdhet
070 – 722 58 28
madeleine.winqvist@concord.se

Ida Ragnarsson

Programansvarig
Ansvarsområde: Ordförandeskapet i EU
070 – 357 99 50
ida.ragnarsson@concord.se

Blanka Simunkova

Finansiell samordnare
Ansvarsområde: Ordförandeskapet i EU
070 – 066 05 78
blanka.simunkova@concord.se

Donna-Maria Maalouf

Projektledare
Ansvarsområde: Ordförandeskapet i EU
donna-maria.maalouf@concord.se

Bild på Sara Dynesius

Sara V. Dynesius

Kanslist
sara.dynesius@concord.se

Ida Vanemo

Praktikant
ida.vanemo@concord.se