Lediga jobb

Här publicerar vi lediga tjänster och praktikplatser hos CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer.

Våra medlemmar kan kostnadsfritt annonsera lediga tjänster här nedan. Mejla oss en länk till annonsen på er hemsida till info@concord.se så lägger vi ut den så snart vi kan.

Söker du jobb i Bryssel? Se Eurobrussels hemsida:

Jobb i Bryssel

Om vi tar emot en praktikant utlyses praktikplatsen här nedan, vanligtvis i april respektive i oktober. Vi har inte möjlighet att ta emot sommarjobbare. Har du frågor om jobb eller praktik hos oss, kontakta verksamhetschef Cecilia Nilsson Kleffner, cecilia.nilsson.kleffner@concord.se

Jobbannons

15 april 2021

Diakonia: Climate and Environment Advisor

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: 8 maj, 2021

Do you want to work with climate and environment in an international organization that makes a difference? Diakonia is now looking for an advisor to integrate environment in the organization and to strengthen climate change adaptation, resilience and empowerment of the most vulnerable.
Läs mer

Jobbannons

13 april 2021

Vänsterns internationella forum: Praktikant

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: 2 maj, 2021

Solidaritetsorganisation i spännande utvecklingsprocess söker praktikant med inriktning på kommunikation och ansökningar till finansiärer. Du är en noggrann, kvalitetsmedveten person som med lätthet samverkar med andra.
Läs mer

Jobbannons

13 april 2021

WaterAid: Er­faren pro­jek­tledare inom di­rek­t­mark­nads­föring

Plats: Solna

Sista ansökningsdag: 30 april, 2021

I rollen som projektledare inom direktmarknadsföring ans­varar du för att utveckla och förädla våra dr-kam­pan­jer, field­mar­ket­ing kam­panj, för­bät­tra in­sam­lingsan­non­ser­ing. Du är en vik­tig kugge i alla våra pri­or­it­er­ade kam­pan­jer un­der året samt med­verka till att ta vår rekry­ter­ing på so­ciala me­dier till nya höjder.
Läs mer

Jobbannons

13 april 2021

Svenska Afghanistankommittén: Projektledare Konferens till Sverigekontoret

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: 2 maj, 2021

Som Projektledare Konferens har du en viktig roll i planering och genomförande av SAKs återkommande internationella konferens om Afghanistan, som hålls i november 2021.
Läs mer

Jobbannons

12 april 2021

Världsnaturfonden WWF: Två projektledare inom finans

Plats: Solna

Sista ansökningsdag: 28 april, 2021

Till vår avdelning Näringsliv & Finans söker vi nu förstärkning till vårt arbete med pågående policyprocesser i Sverige och EU samt med utvecklingen av verktyg och metoder som kan användas av finansiella aktörer och berörda myndigheter.
Läs mer

Jobbannons

8 april 2021

WaterAid: Partnership Manager

Plats: Solna

Sista ansökningsdag: 30 april, 2021

Are you an ex­pe­ri­enced, pro­fes­sional and pas­sion­ate Part­ner­ship Man­ager with a track record of man­ag­ing strate­gic part­ner­ships with and large con­tracts from in­sti­tu­tional donors? Wa­t­erAid is look­ing for a Part­ner­ship Man­ager to man­age our part­ner­ship with and fund­ing from Sida.
Läs mer

Jobbannons

8 april 2021

Världsnaturfonden WWF: Ekonomiassistent

Plats: Solna

Sista ansökningsdag: 27 april, 2021

I tjänsten ingår varierade uppgifter inom organisationens ekonomihantering. Du ger support såväl internt som externt och hanterar det dagliga inflödet av frågor och ärenden gällande kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar via fil samt manuell bokföring.
Läs mer

Jobbannons

8 april 2021

Svenska Afghanstiankommittén: Praktikant under internationell konferens

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: 18 april, 2021

Praktikplatsen är placerad på staben för medlem, utveckling, förening (MUF) i Stockholm som har det övergripande uppdraget att jobba med medlemsengagemang och -rekrytering i Sverige för att öka stödet för det afghanska folkets rättigheter i Afghanistan.
Läs mer

Jobbannons

7 april 2021

Världsnaturfonden WWF: sakkunnig för att stärka civilsamhället inom naturvården

Plats: Solna

Sista ansökningsdag: 16 april, 2021

WWF söker en metodsakkunnig för att stärka civilsamhällets kapacitet och deltagande i naturvårdsarbetet i delar av Afrika och Sydostasien inom det Sida-finansierade programmet Leading the Change.
Läs mer

Jobbannons

7 april 2021

Svenska Afghanistankommittén: Reporting Specialist

Plats: Kabul

Sista ansökningsdag: 20 april, 2021

Svenska Afghanistankommittén is looking for a Reporting Specialist that will manage all internal and external reporting, with a particular focus on Result-Based Reporting, including the Annual Report and individual donor reports, through systematic tracking of reporting deadlines and requirements according to the contractual agreements with donors and SCA’s internal procedures.
Läs mer