Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor. Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Rapport

AidWatch 2018

2018 års upplaga av CONCORD Europas AidWatch-rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Rapport

Transforming lives?

Utsatta människor som minoritetsbefolkningar, kvinnor och flickor på landsbygden eller personer med funktionsvariationer missas i EU:s globala jämställdhetsarbete. Det visar denna nya rapport från CONCORD Europa som utvärderat EU:s andra handlingsplan för jämställdhet, Gender Action Plan II.
Läs mer

#jämställdhet

Rapport

Världen i politiken

De svenska riksdagspartierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar denna unika granskning som kartlagt hur riksdagspartiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.
Läs mer

Rapport

Tag plats!

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. Detta exempel, och fler, om de ökade hoten mot demokratin globalt beskrivs i rapporten "Tag plats!" som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Rapport

CSO access to EU-funding

Sedan EU:s senaste långtidsbudget (2014-2020) trädde i kraft har civilsamhällesorganisationer upplevt att färre EU-medel ges till dem genom EU:s externa finansieringsprogram. Samtidigt visar siffror att EU spenderar mer pengar än någonsin till och genom civilsamhällesorganisationer. Denna rapport från CONCORD Europa ger klarhet i förändringar för organisationers tillgång till EU-bidrag som skett sedan 2010.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Rapport

Barometer 2018

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Det visar Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Sveriges politik för global utveckling, PGU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Rapport

Verksamhetsberättelse 2017

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och bedriva ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Vi ser att det målet är långt ifrån att bli verklighet. Vår roll på vägen dit är att bidra till att civilsamhället kan ha en stark gemensam röst för hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Rapport

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Rapport

Partnership or Conditionality?

Hur spenderar och fördelar EU pengar i Afrika när det kommer till migration? Används medlen för utvecklingssyften? Hjälper de migranter och flyktingar? Genom att titta på en av EU:s främsta finansieringsinstrument för migration, EU Emergency Trust Fund for Africa, analyserar denna rapport implementeringen av finansieringsinstrumentet i tre partnerländer: Libyen, Niger och Etiopien.
Läs mer

#migration och utveckling

Rapport

AidWatch 2017

I nuvarande takt kan det dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer eftersom en första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet. Det är en av slutsatserna i AidWatch-rapporten 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

1 2 3 5