CONCORD Sverige är en medlemsstyrd organisation. Vårt arbete formas av medlemsorganisationernas behov och prioriteringar. En stor del av arbetet sker genom arbetsgrupper där representanter från våra medlemsorganisationer deltar och är drivande.

CONCORD Sverige samlar 82 organisationer inom civilsamhället, som tillsammans arbetar för en rättvis och hållbar värld. Medlemmarna samordnas i arbetsgrupper kopplade till våra prioriterade frågor. I arbetsgrupperna samordnas våra politiska krav, den politiska dialogen och påverkans- och det opinionsbildande arbetet inom den prioriterade frågan. Det innebär att det ofta är en arbetsgrupp med dess medlemmar som står bakom en rapport, en debattartikel, ett uttalande eller en analys, inte alla medlemsorganisationer. Våra prioriterade frågor är:

CONCORD Sverige har även expertgrupper för specifika sakfrågor kopplat till arbetet som görs inom Agenda 2030 och samstämmighet. Expertgrupperna ansvarar för att analysera och följa upp inom följande tematiska områden:

  • Fred och säkerhet
  • Klimat
  • Skatteflykt
  • Jordbruk och handel
  • Sociala trygghetssystem

CONCORD Sveriges styrelse ansvarar för en övergripande och mer långsiktig inriktning på verksamheten. De fastställer också inriktningsmålen för verksamheten.

CONCORD Sverige arbetar genom CONCORD Europa med att påverka EU:s utvecklingspolitik. CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, och 21 internationella nätverk. På liknande sätt som CONCORD Sverige är CONCORD Europas arbete organiserat i grupper (så kallade hubbar), där representanter från olika plattformar och nätverk är med och utformar arbetet. CONCORD Sverige deltar i flera hubbar.