Företagande och mänskliga rättigheter

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för företag att respektera mänskliga rättigheter.

CONCORD Sverige arbetar för att företag ska säkra att mänskliga rättigheter respekteras i alla delar av såväl deras leverantörs- och distributörskanaler samt i den egna produktionen av varor och tjänster. Återkommande granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att mänskliga rättigheter respekteras. CONCORD Sverige arbetar för en möjlig nationell lagstiftning på området.

Vi vill se bättre förutsättningar för hållbart företagande

Den svenska staten har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, både i och utanför landets gränser. Detta innefattar också svenska företags agerande. Ett hållbart företagande som respekterar de mänskliga rättigheterna är en viktig byggsten i Sveriges samlade politik för global utveckling (PGU) och en förutsättning för att uppnå Agenda 2030. Trots det har Sverige inte några bindande regler som kräver att företag i Sverige analyserar hur mänskliga rättigheter påverkas av deras verksamhet, en så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD). Vi ser ett behov av att Sverige skapar jämnare spelregler för företag som vill göra rätt.

Vårt arbete med företagande och mänskliga rättigheter

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter arbetar för att få en nationell lagstiftning med bindande regler för företagande och mänskliga rättigheter i form av obligatorisk Human Rights Due Diligence (HRDD). Gruppens medlemmar har både enskilt och i samverkan tagit fram flera underlag som visar behovet av HRDD-lagstiftning.