Företagande och mänskliga rättigheter

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter.

CONCORD Sverige arbetar för att företag ska garantera att mänskliga rättigheter respekteras i alla delar av den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. Flera granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att respektera mänskliga rättigheter. Detta är oacceptabelt och vi påverkar därför politiken för att få till en lagstiftning på området.

Vi vill se bättre förutsättningar för hållbart företagande

Den svenska staten har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, både i och utanför landets gränser. Detta innefattar också svenska företags agerande. Ett hållbart företagande som respekterar de mänskliga rättigheterna är en viktig byggsten i Sveriges samlade politik för global utveckling (PGU) och en förutsättning för att uppnå Agenda 2030. Trots det har Sverige inte några bindande regler som kräver att företag i Sverige analyserar hur mänskliga rättigheter påverkas av deras verksamhet, en så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD). Sverige måste skapa jämnare spelregler för företag som vill göra rätt.

Våra politiker måste visa handlingskraft

41 företag, 61 organisationer och 21 070 privatpersoner gav hösten 2020 sitt stöd till kampanjen Visa handlingskraft. Med kampanjen ville vi skapa opinion för en lagstiftning som ser till att företag i Sverige respekterar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands. På så sätt kan drabbade människor få möjlighet till gottgörelse. En sådan lag kan även göra mycket för kvinnor och barns rättigheter, och för att förhindra miljöförstörelse.

Med kampanjen visade vi Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av och en opinion för en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter.