Jämställdhet

Vi arbetar för en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik för att utrota förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära.

Flickor, kvinnor och icke-binära personer utsätts för ett strukturellt förtryck världen över. De missgynnas, diskrimineras och utsätts för våld. Jämställdhet är en förutsättning för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar och global fred och utveckling.

CONCORD Sverige granskar och påverkar Sveriges och EU:s internationella arbete för att öka jämställdheten och stå upp för allas lika rättigheter.