Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

2018

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.

I deklarationen lyfts de största utmaningarna som vi ser för flickors, kvinnors och icke-binäras rättigheter. Deklarationen beskriver också vår definition av en feministisk utrikespolitik och rekommendationer för hur Sverige kan bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt feministisk utrikespolitik.

I deklarationen besvarar vi frågor inom fem områden:

  • Vad innebär en feministisk utvecklingspolitik?
  • Vad innebär en feministisk utrikespolitik för kvinnors ekonomiska egenmakt?
  • Vad innebär en feministisk freds- och säkerhetspolitik?
  • Vad innebär en feministisk migrations- och flyktingpolitik?
  • Vad innebär en feministisk klimatpolitik?

På lanseringsseminariet av deklarationen debatterade de utrikes- och biståndspolitiska talespersonerna för C, MP, M, S och V frågan ”Kommer den feministiska utrikespolitiken att överleva valet?”.

Rapporten är framtagen av:

Afrikagrupperna, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, kvinna till Kvinna, Läkare i Världen, MÄN, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, WaterAid och We Effect. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.