Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2016)

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2016)

En granskande rapport

2016

Vapenexport, åtstramningar inom migrations- och flyktingpolitiken och avräkningar från biståndet. På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar denna unika granskning framtagen av 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.

Genomgången visar att den feministiska ambitionen hunnit göra avtryck på en del områden, samtidigt som jämställdhetsperspektivet saknas i flera viktiga beslut och förslag. Regeringens förslag inom flyktings- och migrationspolitiken, krigsmaterielexporten och de senaste årens avräkningar från biståndet särskilt svåra konsekvenser för kvinnor, barn och hbtqi-personer.

Inom freds- och säkerhetspolitiken är det feministiska perspektivet tydligt, åtminstone inom vissa delar. Regeringen har bland annat ökat dialogen med kvinnorättsaktivister i konfliktområden och lagt fram en strategi för Syrien med tydligt jämställdhetsperspektiv. Samtidigt tillåts Sverige under nuvarande regler exportera krigsmateriel till stater som begår allvarliga kränkningar av kvinnors rättigheter. Besked om nya regler för krigsmaterielexport ska läggas fram under det kommande året.

Utöver granskningen innehåller rapporten rekommendationer om alla områden som tas upp:

  • Utvecklingspolitiken
  • Freds- och säkerhetspolitiken
  • Handelspolitiken
  • Migrations- och flyktingpolitiken
  • Miljö- och klimatpolitiken

Sverige är det första landet i världen som har en uttalad ambition att föra en feministisk utrikespolitik, en politik som har som målsättning att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser. När Sveriges utrikesminister Margot Wallström lanserade den feministiska utrikespolitiken på hösten 2014 var det ett modigt och viktigt politiskt ställningstagande. För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning av den feministiska utrikespolitiken. Hittills har två granskningar genomförts, 2016 och 2017.

Läs 2017 års granskning

Rapporten är framtagen av:

Afrikagrupperna, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Män för Jämställdhet, Plan Sverige, Praktisk Solidaritet, RFSL, RFSU, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella arbete och We Effect. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.