Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2017)

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

En granskande rapport

2017

Denna unika granskning visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin. Den har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport.

2017 års granskning, gjord av 19 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Ett av de tydligaste exemplen under 2017 är den politiska och finansiella motkraft som Sverige mobiliserade mot USA:s President Donald Trumps återinförandet av the Global Gag Rule (the Mexico City Policy).

Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. Ett tydligt exempel är att Sverige under det senaste året beviljat vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, trots att de är diktaturer som dessutom utför flygattacker mot Jemen. Sveriges nuvarande, tillfälliga asyllag, som till exempel omöjliggör anhöriginvandring för de flesta som får asyl i Sverige, är det andra tydliga exemplet där regeringens politik motverkar den feministiska utrikespolitiken.

Rapporten granskar den feministiska utrikespolitiken på tre områden:

  • Utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet
  • Freds- och säkerhetspolitiken
  • Migrations- och flyktingpolitiken

Sverige är det första landet i världen som har en uttalad ambition att föra en feministisk utrikespolitik, en politik som har som målsättning att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser. När Sveriges utrikesminister Margot Wallström lanserade den feministiska utrikespolitiken på hösten 2014 var det ett modigt och viktigt politiskt ställningstagande.

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning av den feministiska utrikespolitiken. Hittills har två granskningar genomförts, 2016 och 2017.

Rapporten är framtagen av:

Afrikagrupperna, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, MyRight, MÄN, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, WaterAid och We Effect. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.