Rekommendationer om Sveriges feministiska utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd

Rekommendationer om Sveriges feministiska utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd

2017-2018

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor.

Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete.

Inför medlemskapet i FN:s säkerhetsråd har den svenska regeringen identifierat några prioriterade frågor som regeringen särskilt vill driva. Bland dessa finns FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, konfliktförebyggande samt ökad transparens. Vi välkomnar regeringens prioriteringar och ser att Sverige har möjlighet att göra skillnad inom dessa viktiga frågor. I publikationen ger vi rekommendationer för dessa tre områden.

Rekommendationerna är framtagna av:

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, MÄN, Operation 1325, Plan International Sverige, PRO Global, Praktisk Solidaritet, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Union to Union och WaterAid. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.