CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.
Bli medlem

Våra medlemsorganisationer:

ACTIONAID SVERIGE
ActionAid är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som fokuserar på kvinnor och flickors situation i världen. Läs mer på www.actionaid.se
Kontaktperson: Karolina Karlsson, karolina.karlsson@actionaid.org

AFRIKAGRUPPERNA
Afrikagrupperna verkar för en rättvis ekonomisk världsordning, för demokrati och nationell ekonomisk, kulturell och politisk självständighet i södra Afrika. Läs mer på www.afrikagrupperna.se
Kontaktpersoner: Anna Glover, anna.glover@afrikagrupperna.se och Jenny Nilsson, jenny.nilsson@afrikagrupperna.se

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International är en global organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter de press på regeringar och makthavare för att skapa förändring. Läs mer på www.amnesty.se
Kontaktperson: Elisabeth Lundgren, elisabeth.lundgren@amnesty.se

BARNFONDEN
Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnfonden ger familjer möjlighet att försörja sig själva och är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället. Läs mer på www.barnfonden.se
Kontaktperson: Martina Hibell, martina.hibell@barnfonden.se

CARITAS SVERIGE
Caritas är den katolska kyrkans biståndsorganisation som finns i 49 länder. Organisationen arbetar med rådgivning i asyl- och migrationsfrågor, är engagerad i arbetet mot trafficking och arbetar med lokalt stöd till äldre och sjuka. De gör också humanitära insatser i katastrofområden och stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. Läs mer på www.caritas.se
Kontaktperson: Suzanne Jenner, suzanne.jenner@caritas.se

DIAKONIA
Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Läs mer på www.diakonia.se
Kontaktpersoner: Annika Andersson annika.andersson@diakonia.se, Magnus Walan, magnus.walan@diakonia.se och Robert Törlind, robert.torlind@diakonia.se

EMMAUS STOCKHOLM
Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Läs mer på www.emmausstockholm.se
Kontaktpersoner: Caroline Nord, caroline.nord@emmausstockholm.se och
Juan Obregón, juan.obregon@emmausstockholm.se

ERIKSHJÄLPEN
Erikshjälpen arbetar med insatser inom utbildning, hälsa och rätt till trygghet och skydd.  Verksamheten omfattar drygt 20 länder och sker tillsammans med 70 partnerorganisationer i cirka 100 projekt. Läs mer på www.erikshjälpen.se
Kontaktperson: Ola Olsson, ola.olsson@eriksdevelopment.org

FAIR ACTION
Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. De granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Läs mer på www.fairaction.se
Kontaktperson: Charlie Aronsson, charlie@fairaction.se och Maria Sjödin, maria@fairaction.se

FIAN SVERIGE
FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning. Läs mer på www.fian.se
Kontaktperson: Maja Magnusson, maja.magnusson@fian.se

FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Fonden för mänskliga rättigheter samarbetar med och förmedlar stöd till lokala människorätts- organisationer i Afrika och Latinamerika. Läs mer på www.humanrights.se
Kontaktperson: Ulrika Strand, ulrika.strand@humanrights.se

FORUM SYD
Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 140 medlemmar. Våra medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Läs mer på www.forumsyd.org
Kontaktperson: Lisa Sjöblom, lisa.sjoblom@forumsyd.org

FÖRENINGEN FÖR FAIRTRADE SVERIGE
Fairtrade Sverige är en oberoende produktmärkning till stöd för en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att skapa kännedom, medvetenhet och efterfrågan av Fairtrade-produkter. Läs mer på www.fairtrade.se
Kontaktperson: Elinor Nordquist, elinor.nordquist@fairtrade.se

FÖRENINGEN FÖR UTVECKLINGSFRÅGOR, FUF
FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening som informerar och skapar debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. Läs mer på www.fuf.se
Kontaktperson: Henrik Karlsson, henrik.karlsson@fuf.se

HAND IN HAND
Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framför allt kvinnor att starta egna företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då ta sig själva och sina familjer ur fattigdom. Läs mer på www.handinhand.nu
Kontaktperson: Federico Zacchia, federico.zacchia@handinhand.nu

HUNGERPROJEKTET
Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker de människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Läs mer på www.hungerprojektet.se
Kontaktperson: Malin Flemström, malin.flemstrom@hungerprojektet.se

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP, IM
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar med lokala samarbetspartners, främst med hälsa, utbildning och försörjning. Läs mer på www.manniskohjalp.se
Kontaktpersoner: Ann Svensén, ann.svensen@manniskohjalp.se, Peter Brune peter.brune@manniskohjalp.se, och Ulrika Jerre, ulrika.jerre@manniskohjalp.se

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET
IKFF är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for Peace and Freedom. De verkar för kvinnors deltagande i fredsprocesser och nedrustning. IKFF finns i över 30 länder och har internationella kontor i Genève och New York som arbetar gentemot FN. Läs mer på www.ikff.se
Kontaktperson: Elin Liss, elin.liss@ikff.se

IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA ARBETE
IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete består i att främja demokrati och mänskliga rättigheter och samtidigt minska bruket av alkohol, narkotika och andra droger. Läs mer på www.iogtntororelsen.se/startsida/vad-vi-gor/internationellt/
Kontaktperson: Maria Bergqvist, maria.bergqvist@iogt.se och Sara Heine, sara.heine@iogt.se

ISLAMIC RELIEF SVERIGE
Islamic Relief Sverige är en humanitär organisation med visionen om en värld som bryr sig, där människans grundläggande behov är täckta. Inspirerade av islamiska värderingar arbetar de för att rädda liv och lindra nöd genom deras partnerkontor i över 40 läder. Förutom livräddande insatser arbetar de också med långsiktiga utvecklingsprojekt och stöd för utsatta grupper, som asylsökande, i Sverige. Läs mer på www.islamic-relief.se
Kontaktperson: Dario Marlovic, dario.marlovic@islamic-relief.se och Inga Härmälä, inga.harmala@islamic-relief.se

JORDENS VÄNNER
Jordens vänner verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Läs mer på www.jordensvanner.se
Kontaktperson: Patrik Bennet, patrik.bennet@jordensvanner.se

KFUM SVERIGE
KFUM är en internationell kristen ungdomsrörelse som bedriver internationellt utvecklingssamarbete i länder i Europa, Afrika och Centralamerika. Läs mer på www.framtidenjustnu.se
Kontaktpersoner: Jana Frolén, jana.frolen@kfum.se och Aron Wangborg, aron.wangborg@kfum.se

KRISTNA FREDSRÖRELSEN
Kristna Fredsrörelsen är en idéburen medlemsorganisation som arbetar för en värld utan krig, våld och förtryck. Läs mer på www.krf.se
Kontaktperson: Lotta Sjöström Becker, lotta.becker@krf.se

KVINNA TILL KVINNA
Kvinna till Kvinna stödjer kvinnors organisering i konfliktområden och samarbetar med kvinnoorganisationer som tar en aktiv del i arbetet för fred och återuppbyggnad. Läs mer på www.kvinnatillkvinna.se
Kontaktpersoner: Petra Tötterman Andorff, petra.totterman.andorff@kvinnatillkvinna.se och Charlotte Dos Santos Pruth, charlotte.pruth@kvinnatillkvinna.se

LATINAMERIKAGRUPPERNA
Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som arbetar för en rättvis värld tillsammans med latinamerikanska folkrörelser. Läs mer på www.latinamerikagrupperna.se
Kontaktperson: Markus Malm, markus.malm@latinamerikagrupperna.se

LIFE & PEACE INSTITUTE
Life & Peace Institute bedriver forskning om internationella konflikter utifrån ett kristet etiskt perspektiv och samarbetar med partnerorganisationer över hela världen. Läs mer på www.life-peace.org
Kontaktperson: Jenny Svanberg, jenny.svanberg@life-peace.org

LSU – SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. De arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. LSU:s uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Besök gärna www.lsu.se
Kontaktperson: Anders Lindell, anders.lindell@lsu.se

LÄKARE I VÄRLDEN
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som slåss för allas rätt till vård. Detta gör de bland annat genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Läs mer på www.lakareivarlden.se
Kontaktperson: Eliot Wieslander, eliot.wieslander@lakareivarlden.se

LÄKARMISSIONEN
Läkarmissionen är en stiftelse som utför biståndsarbete koncentrerat till fyra olika världsdelar. Deras verksamhet riktar sig mot fyra huvudområden; självförsörjning, utbildning, social omsorg och humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se
Kontaktpersoner: Maria Kaarto, maria.karto@lakarmissionen.se och Helena Höij, helena.hoij@lakarmissionen.se

MYRIGHT – EMPOWER PEOPLE WITH DISABILITIES
MYRIGHT samarbetar med att stärka funktionshindrade människors rättigheter i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Läs mer på www.myright.se
Kontaktperson: Tiina Nummi-Södergren, tiina.nummi-sodergren@myright.se

MÄN
MÄN är en ideell och partipolitiskt obunden, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot våld – för kvinnors, barns och mäns skull. De fokuserar på samhälleliga och sociala maskulinitetsnormer och – ideal och hur de påverkar människor och samhälle. Läs mer på www.mfj.se
Kontaktperson: Lena Wallquist, lena.wallquist@mfj.se och Anna Lindqvist, anna.lindqvist@mfj.se

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som jobbar med information, kartlägger miljöhot och påverkar politiker och myndigheter. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se
Kontaktpersoner: Kajsa Garpe, kajsa.garpe@naturskyddsforeningen.se, och Victor Åström, victor.astrom@naturskyddsforeningen.se

NORDISK HJÄLP 
Nordisk Hjälp är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation vars främsta syfte är att hjälpa nödställda människor i Mellanöstern, både med humanitära projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt. Läs mer på www.nordiskhjalp.com
Kontaktpersoner: Hanz Andersson, hanz@comhem.se och Niklas Söderberg, niklas@nordiskhjalp.com

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Läs mer på www.palmecenter.se
Kontaktperson: Jenny Furusvärd, jenny.furusvard@palmecenter.se

OPERATION 1325
Operation 1325 består av kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325 som handlar om kvinnors deltagande i fredsprocesser. Läs mer på www.operation1325.se
Kontaktperson: Annika Schabbauer, annika.schabbauer@operation1325.se

PLAN INTERNATIONAL SVERIGE
Plan International Sverige arbetar för och tillsammans med barn och bedriver projekt inom hälsa, utbildning, boendemiljö, familjeförsörjning och kommunikation. Läs mer på www.plansverige.org
Kontaktpersoner: Monica Lorensson, monica.lorensson@plansverige.org

PMU
PMU är ett samarbetsorgan för pingstförsamlingarnas utvecklingsarbete och katastrofhjälp som deltar i ca 200 projekt i ca 60 länder. Läs mer på www.pmu.se
Kontaktpersoner: Sven-Olof Möller, sven-olof.moller@pmu.se och Niclas Lindgren, niclas.lindgren@pmu.se

PRAKTISK SOLIDARITET
Praktisk Solidaritet (PS) är en riksorganisation bestående av Brödet & Fiskarna, Emmaus/Gävleborgs Biståndsgrupp samt Emmaus Stockholm. PS ger humanitärt stöd till västsahariska flyktingläger i Algeriet, i form av mat och kläder. De arbetar också i Angola med landsbygdsutvecklings samarbete, medborgerliga rättigheter samt jämställdhet. Läs mer på: www.praktisksolidaritet.se
Kontaktperson: Linda Johansson, linda.johansson@praktisksolidaritet.se och Joanna Castro, joanna.castro@praktisktsolidaritet.se

PRO GLOBAL
PRO Global vill förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen genom att påverka olika aktörer, sprida information till allmänheten och samarbeta med andra pensionärsorganisationer i Sverige och i världen. Läs mer på www.pro.se/pro-global
Kontaktperson: Alfhild Petrén, alfhild.petren@gmail.com

RAOUL WALLENBERG INSTITUTE
Raoul Wallenberg-institutet är en oberoende akademisk institution. Deras uppdrag är att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt med hjälp av forskning, akademisk utbildning, spridning och institutionell utveckling. Läs mer på www.rwi.lu.se
Kontaktperson: Malin Oud, malin.oud@rwi.lu.se

RIKSFÖRBUNDET FÖR HOMOSEXUELLAS, BISEXUELLAS OCH TRANSPERSONERS RÄTTIGHETER, RFSL
RFSL:s arbete sker genom politisk påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Läs mer på www.rfsl.se
Kontaktperson: Pär Wiktorsson, par.wiktorsson@rfsl.se

RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING, RFSU
RFSU driver bland annat projekt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika, Asien och Östeuropa. Läs mer på www.rfsu.se
Kontaktperson: Annika Malmborg, annika.malmborg@rfsu.se och Julia Schalk, julia.schalk@rfsu.se

RÄDDA BARNEN
Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Läs mer på www.rb.se
Kontaktpersoner: Sara Lindblom, sara.lindblom@rb.se och Jon Bergeå, jon.bergea@rb.se

SENSUS STUDIEFÖRBUND
Sensus är ett studieförbund som har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. De lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Läs mer på www.sensus.se
Kontaktperson: Anna Burack, anna.burack@sensus.se

SILC – SWEDISH INTERNATIONAL LIBERAL CENTRE
Silc är en liberal stiftelse som arbetar med demokratibistånd. Deras projekt syftar till att stärka organisationer och personer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer på www.silc.se
Kontaktperson: Martin Ängeby, martin.angeby@silc.se

SOS BARNBYAR
SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för alla barns rätt till en familj och en trygg uppväxt. Läs mer på www.sos-barnbyar.se
Kontaktperson: Annika Billing, annika.billing@sos-barnbyar.se och Anna O Jäderström, anna.o.jaderstrom@sos-barnbyar.se

SVALORNA INDIEN BANGLADESH
Organisationen arbetar med internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete i Indien och Bangladesh. Besök www.svalorna.org
Kontaktperson: Carolina Ehrnrooth, carolina.ehrnrooth@svalorna.org

SVALORNA LATINAMERIKA
Svalorna Latinamerika arbetar med internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete i Bolivia, Peru och Nicaragua. Läs mer på www.svalorna.se
Kontaktperson: Klas Sellström, klas.sellstrom@svalorna.se

SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN
SAK verkar för demokrati i Afghanistan genom återuppbyggnads- och utvecklingsbistånd samt ger stöd för att främja de afghanska flyktingarnas återvändande. Läs mer på www.sak.se
Kontaktperson: Jens Rosbäck, jens.rosback(a)sak.se, Jane Karlsson, jane.karlsson@sak.se och Krister Holm, krister.holm@sak.se

SVENSKA BURMAKOMMITTÉN
Svenska Burmakommittén är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma/Myanmar, genom informationsarbete i Sverige och stöd till gräsrotsaktivister i Burma. Läs mer på www.burmakommitten.org
Kontaktperson: Kristina Jelmin, kristina@burmakommitten.org

SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Svenska FN-förbundet sprider kunskap om FN i Sverige via lokala FN-föreningar, skolor och svenska folkrörelser i syfte att skapa en fredligare och mer rättvis värld. Läs mer på www.fn.se
Kontaktpersoner: Jens Peterson, jens.peterson@fn.se

SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN
Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. De arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Läs mer på www.svenskafreds.se
Kontaktpersoner: Agnes Hellström, agnes.hellstrom@svenskafreds.se och Karin Wall-Hardfeldt, karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se

SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE
Svenska kyrkan arbetar med katastrofhjälp, långsiktig utveckling och med kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
Kontaktperson: Martin Vogel, martin.vogel@svenskakyrkan.se och Karin Lawenius, karin.lawenius@svenskakyrkan.se

SVENSKA MISSIONSRÅDET
Svenska Missionsrådet är en sammanslutning av kristna organisationer och samfund i Sverige som samverkar med varandra och andra aktörer i Sverige och internationellt. Läs mer på www.smc.global
Kontaktpersoner: Anders Malmstigen, anders.malmstigen@missioncouncil.se och Niklas Eklöv, niklas.eklov@missioncouncil.se

SVENSKA RÖDA KORSET
Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 186 länder. Målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Läs mer på www.redcross.se
Kontaktperson: Lena Birgitta Hansson, lena.birgitta.hansson@redcross.se

SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉN
Svenska Västsaharakommittén är en partipolitiskt obunden solidaritetsförening som bedriver informations- och påverkanarbete kring Västsaharafrågan. Organisationen önskar se att det västsahariska folket får utöva sin självbestämmanderätt, att en folkomröstning om självstyre ska få ske och att Marockos ockupation och naturresursutvinning och övertramp av mänskliga rättigheter upphör i området. Läs mer på www.vastsahara.net/foreningen-vastsahara/ 
Kontaktperson: Anna Widoff, anna.widoff@gmail.com, eller styrelsen@svenskavastsaharakommitten.se

SVERIGES KRISTNA RÅD
Sveriges Kristna Råd är en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. Läs mer på www.skr.org
Kontaktperson: Björn Cedersjö, bjorn.cedersjo@skr.org

SWEDWATCH
Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra till en hållbar global utveckling. Läs mer på www.swedwatch.org
Kontaktperson: Alice Blondel, alice@swedwatch.org och Kalle Bergbom, kalle@swedwatch.org

UNICEF SVERIGE
Unicef eller FN:s barnfond är ett FN-organ vars verksamhet utgår från barnkonventionen. UNICEF Sveriges uppgift är att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter. Läs mer på www.unicef.se
Kontaktperson: Eva Dalekant, eva.dalekant@unicef.se

UNION TO UNION
Union to Union samordnar och administrerar det svenska fackliga utvecklingssamarbetet i utvecklingsländer. Läs mer på www.uniontounion.org
Kontaktperson:  Kristina Henschen, kristina.henschen@uniontounion.org

VI-SKOGEN
Vi-skogen är en insamlingsstiftelse som arbetar med skogsbruk och med att plantera träd för att fattiga människor skall få det bättre. Läs mer på www.viskogen.se
Kontaktperson: Henrik Brundin, henrik.brundin@viskogen.se

VÄRLDSNATURFONDEN WWF
Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att; bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion. Läs mer på www.wwf.se
Kontaktperson: Göran Eklöf, goran.eklof@wwf.se

WATERAID
WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Läs mer på www.wateraid.org/se
Kontaktpersoner: Jenny Fors, jenny.fors@wateraid.se

WE EFFECT
We Effect är en biståndsorganisation med kooperativa rötter som samarbetar med lokala organisationer i 25 länder. Läs mer på www.weeffect.se
Kontaktperson: Jakob Lundberg, jakob.lundberg@weeffect.se