Ge plats!

En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

2022

Civilsamhällets utrymme krymper världen över och aktivister för demokrati och mänskliga rättigheter får svårare att verka och arbeta fritt. Svenska utlandsmyndigheter bör ta sitt ansvar för att stötta det lokala civilsamhället. Det arbetet börjar med meningsfulla, säkra och inkluderande relationer och möten. Både fysiska och digitala.

Denna guide är ett bidrag till detta viktiga arbete och riktar sig till dig som arbetar på en svensk utlandsmyndighet. Baserat på våra partnerorganisationers erfarenheter har vi sammanställt information och rekommendationer kring hur svenska utlandsmyndigheter kan bygga relationer och samarbeta med civilsamhällesorganisationer. Med denna publikation vill vi också uppmana Sveriges regering och Utrikesdepartementet att garantera att svenska utlandsmyndigheters arbete med civilsamhällesorganisationer globalt blir standardiserat och mer enhetligt. 

Read the guide in English: ”Give space – a guide for the safe and meaningful inclusion of local civil society”

Exempel på rekommendationer:

Säkerställ att ni har relationer med civilsamhället även bortom huvudstaden. Tänk in marginaliserade grupper och tillsätt resurser för att stärka dessa kontakter.

Förbered möten och konsultationer väl: ha god framförhållning, var tydlig med syftet och ge all nödvändig information.

Gör en riskbedömning av mötet eller evenemanget, exempelvis vad gäller deltagare, frågor som ska diskuteras, maktstrukturer inom samhället samt information som samlas in och hur denna delas vidare.

Analysera hur ökningen av digitala möten och beslutsprocesser påverkar era relationer med civilsamhällesorganisationer.

Vi 24 organisationer, samtliga medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme, står bakom rapporten:

Act Svenska kyrkan
Afrikagrupperna
Centerpartiets internationella stiftelse
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)
IM – Individuell Människohjälp
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Kristna fredsrörelsen
Kvinna till Kvinna
LSU
MyRight

Naturskyddsföreningen
Palestinagrupperna Sverige

Plan International Sverige
PMU
Right Livelihood
Rädda Barnen
Svenska missionsrådet
Svalorna Indien Bangladesh
Svalorna Latinamerika
Swedwatch
Union to Union
Vänsterns Internationella Forum, Världsnaturfonden WWF
We Effect

Läs även vår rapport Tag plats – Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering