Rapporten Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering (2018)

Tag plats!

Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

2018

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. Detta exempel, och fler, om de ökade hoten mot demokratin globalt beskrivs i denna rapport som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.

Världsläget för demokratin och mänskliga rättigheter är akut. Endast tre procent av världens befolkning lever i vad som kan anses vara öppna samhällen. Exploateringen av naturresurser och efterfrågan på mark ses som bidragande orsaker till den förvärrade situationen. Rapporten beskriver hur hoten mot människors rätt att organisera sig slår mot en rad olika grupper. Bland annat märks en negativ trend för religions- och övertygelsefriheten i världen. Även fackliga rättigheter inskränks. Demokratins tillbakagång slår också hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt.

I rapporten ges rekommendationer till regeringen. Bland annat måste Sverige öka sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och hbtqi-personer. Rapporten föreslår också att regeringen skärper kraven på svenska företag när det gäller att respektera mänskliga rättigheter och skydda människorättsförsvarare. Rapporten ger också konkreta råd till personer som arbetar med att stödja utsatta aktivister och organisationer.

Rapporten är framtagen av:

ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Fair Action, Forum Syd, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen, Plan International Sverige, PMU, RFSU, Rädda Barnen, Svenska missionsrådet, Silc, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union och Världsnaturfonden WWF. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.