Rapport: Transforming lives? EU Gender Action Plan 2 From Implementation to Impact

Transforming lives?

EU Gender Action Plan II From Implementation to Impact

2018

Utsatta människor som minoritetsbefolkningar, kvinnor och flickor på landsbygden eller personer med funktionsvariationer missas i EU:s globala jämställdhetsarbete. Det visar denna rapport från CONCORD Europa som utvärderat EU:s andra handlingsplan för jämställdhet, Gender Action Plan II.

I denna jämförande studie tittar CONCORD Europa närmare på tre länder: Vietnam, Rwanda och Ghana. Enligt EU:s handlingsplan ska alla EU-delegationer (EU:s motsvarighet till ambassader) bidra till jämställdhetsarbetet i länderna de är stationerade i. Men resultaten från dessa tre länder visar att unionen saknar ett intersektionellt perspektiv. Även CONCORD Europas analys av 108 EU-delegationers egenrapportering från 2017 visar samma sak.

Rapporten visar vidare att samarbete med civilsamhällets organisationer har bidragit till förbättringar på flera jämställdhetsområden. Däremot uppmärksammas inte detta centrala bidrag i EU-delegationernas egna rapportering. Det innebär att civilsamhällets positiva inverkan osynliggörs och erfarenhetsutbytet mellan EU-delegationerna går förlorad.

Målen i EU:s handlingsplan för jämställdhet motsvarar andra biståndsgivares mål och Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. EU:s närvaro i andra länder öppnar upp för en samordnande roll mellan lokala partners och andra biståndsgivares projekt kring dessa mål. Flera intervjuade i studien menar att EU-delegationerna måste ta på sig ledartröjan i samordningen och använda sitt inflytande.

I slutet av september släpper EU-kommissionen sin egen granskning. Den tittar på implementering snarare än effekter och utgår ifrån en rad indikatorer.

Om EU:s handlingsplan för jämställdhet

EU:s handlingsplan för jämställdhet, Gender Action Plan (GAP), är ett ramverk för att bidra till jämställdhet och kvinnors egenmakt i länder utanför unionen. Handlingsplanen GAP II löper 2016-2020 och den första GAP löpte 2010-2015. Ansvaret för den lokala implementeringen av planen ligger främst hos EU-delegationerna.

Relaterade nyheter