Jämställdhet – Så jobbar vi

Vi arbetar för en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik för att utrota förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet granskar och påverkar Sveriges och EU:s jämställdhetsarbete inom utvecklings- och utrikespolitiken. I arbetsgruppen ingår 22 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Genom arbetsgruppen kan våra medlemmar tillsammans bevaka politiken och ge analyser och rekommendationer i samtal med beslutsfattare på svensk och europeisk nivå. Gruppen ökar också kunskapen om jämställdhetsfrågor genom att sprida information och väcka opinion. Genom samarbetet i arbetsgruppen kan medlemmar också utbyta information och uppdateras om det aktuella politiska läget.

Granskning av den feministiska utrikespolitiken

Sedan regeringen 2014 beslutade att föra en feministisk utrikespolitik har CONCORD Sverige granskat hur feministisk utrikespolitiken är och gett rekommendationer för politiken framåt. Hittills har två granskande rapporter släppts. Inför riksdagsvalet 2018 tog arbetsgruppen fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. I den beskrivs de största utmaningarna för flickors, kvinnors och icke-binära personers rättigheter. Vi ger också rekommendationer om hur Sverige kan bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt feministisk utrikespolitik. Arbetsgruppen följer även en rad frågor kopplade till Agenda 2030 med globala målet nummer 5 om jämställdhet. Det kan till exempel gälla diskriminering, mäns våld mot kvinnor, politiskt och ekonomiskt deltagande och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa.

År 2020 har arbetsgruppen lagt ett djupare fokus på genus och klimat. I granskningen ”Feminist policies for climate justice” undersöks kopplingen mellan jämställdhet och klimat i svenska och internationella lagar. Resultatet är nedslående. Sverige har ett klimatramverk som på flera områden saknar genusanalys och en feministisk utrikespolitik som missar att ta ett helhetsgrepp om hur jämställdhet och klimatarbetet hänger ihop.

Jämställdhetsarbete på EU-nivå

För att granska och påverka EU:s arbete med jämställdhet globalt jobbar vi tillsammans med andra organisationer inom CONCORD Europa, ett europeiskt nätverk av över 2600 civilsamhällesorganisationer. Genom CONCORD Europas jämställdhetsarbetsgrupp följer vi upp hur EU genomför sin jämställdhetsplan för att främja kvinnor och flickors egenmakt i internationella samarbeten.