Jämställdhet – Så jobbar vi

Vi arbetar för en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik för att utrota förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet granskar och påverkar Sveriges och EU:s jämställdhetsarbete inom utvecklings- och utrikespolitiken. I arbetsgruppen ingår 18 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Arbetsgruppen bevakar och ger analyser och rekommendationer i dialog med beslutsfattare på svensk och europeisk nivå. Gruppen sprider också information och väcker opinion. I arbetsgruppen får medlemmarna även möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om det aktuella politiska läget.

Granskning av den feministiska utrikespolitiken

Sedan regeringen 2014 beslutade att föra en feministisk utrikespolitik har CONCORD Sverige granskat hur feministisk utrikespolitiken är. Hittills har två granskande rapporter släppts. Inför riksdagsvalet 2018 tog arbetsgruppen fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. I den beskrivs de största utmaningarna för flickors, kvinnors och icke-binära personers rättigheter. Vi ger också vår definition av en feministisk utrikespolitik och rekommendationer om hur Sverige kan bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt feministisk utrikespolitik.

CONCORD Europa

Gruppen jobbar också med CONCORD Europa för att granska EU:s arbete med jämställdhet i utvecklingspolitiken. Genom CONCORD Europas jämställdhetsarbetsgrupp följer vi upp hur EU genomför sin jämställdhetsplan för att främja kvinnor och flickors egenmakt i internationella samarbeten.

Agenda 2030

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp följer även en rad frågor kopplade till Agenda 2030 med globala målet nummer 5 om jämställdhet. Det kan till exempel gälla diskriminering, mäns våld mot kvinnor, politiskt och ekonomiskt deltagande och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa.