Sedan införandet av en feministisk utrikespolitik år 2014 har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp granskat politiken. Här hittar du våra granskningar och rekommendationer, samt utdrag ur rapporterna och relaterade artiklar.

The Game Changer (2023)

No standardised format setting out what a feminist foreign and development policy should contain has yet been agreed, and the differences between existing policies are plenty. However, our interactions over the last eight years with Sweden’s feminist foreign policy have put us in a unique position to identify a number of concepts and approaches that...
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Feminist policies for climate justice (2020)

I återhämtningen efter coronakrisen har vi en chans att bygga upp en mer hållbar värld än tidigare. För att omställningen ska vara både inkluderande och rättvis krävs en klimatpolitik som ser flickor och kvinnor som aktörer. Men denna granskning visar att både svenska och internationella lagar och ramverk missar att göra kopplingen mellan genus och klimat. Med det missas också chansen att bygga en grön och jämställd värld.
Läs mer

#jämställdhet #feminist policies for climate justice #feministisk utrikespolitik

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik (2018)

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk utvecklingspolitik

Den svenska utvecklingspolitiken spelar en betydande roll i att bidra till att alla flickor, kvinnor och icke-binära får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och utgör därmed en väsentlig del av den feministiska utrikespolitiken. I ett av kapitlen i Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik beskrivs tre områden som en feministisk utvecklingspolitik bör fokusera på under kommande år.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk utrikespolitik för kvinnors ekonomiska egenmakt

Ekonomisk egenmakt och goda försörjningsmöjligheter för flickor och kvinnor i alla åldrar är en central fråga i arbetet för jämställdhet och är en förutsättning för bekämpandet av fattigdom, diskriminering och social exkludering. I ett av kapitlen i Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik har vi identifierat tre områden kopplat till kvinnors ekonomiska egenmakt inom utvecklingspolitiken, näringspolitiken och exportfrämjandet som den feministiska utrikespolitiken bör prioritera under kommande år.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk freds- och säkerhetspolitik

Den svenska freds- och säkerhetspolitiken utgör en väsentlig del av den feministiska utrikespolitiken med potential att bidra till fred och mänsklig säkerhet. Samtidigt kan den verka i motsatt riktning. I ett av kapitlen i Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik har vi identifierat de största utmaningarna och möjligheterna som vi just nu ser för en feministisk freds- och säkerhetspolitik.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk klimatpolitik

Den svenska klimatpolitiken kan spela en viktig roll i att minska flickors och kvinnors utsatthet till följd av klimatförändringar, och öka flickors och kvinnors delaktighet i arbetet med att motverka klimatpåverkan. I ett av kapitlen i Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik beskrivs två områden som en feministisk klimatpolitik bör fokusera på under kommande år.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk migrationspolitik

Den svenska migrations- och flyktingpolitiken har en betydande roll för att människor på flykt får möjlighet att ta sig till ett säkert land och ansöka om det internationella skydd alla människor har rätt till. I ett av kapitlen i Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik beskrivs två områden där en feministisk politik skulle kunna göra störst skillnad för framförallt kvinnor och barn som befinner sig på flykt och som är i behov av internationellt skydd.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2017)

Denna unika granskning visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin. Den har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. Detta är CONCORD Sveriges andra granskning av den feministiska utrikespolitiken.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

5 juli 2017

Svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Jämställdhet har varit prioriterat inom svenskt utvecklingssamarbete i över 20 år och har med tiden blivit alltmer centralt. Det är ett väletablerat faktum att utvecklingssamarbete kan ha en avgörande roll i att uppnå kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, samtidigt som ökad jämställdhet också bidrar till global utveckling och fattigdomsbekämpning. I 2017 års upplaga av rapporten "Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?" tittar ett kapitel närmare på utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik