Jämställdhet – Mer om frågan

Vi arbetar för en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik för att utrota förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära.

På grund av den rådande könsmaktsordningen drabbas kvinnor, flickor och icke-binära personer av ett utbrett och strukturellt förtryck hela livet i nästan alla delar av världen. Det innebär att deras mänskliga rättigheter kränks mer än pojkars och mäns.

Kvinnor och flickor diskrimineras också i olika hög utsträckning beroende på vilken samhällsgrupp de tillhör. Den rådande könsmaktsordningen och de stereotypa könsnormerna medför också negativa konsekvenser för pojkar och män. Mansrollen kopplas till att vara tuff och våldsam vilket är både destruktivt och begränsande.