Jämställdhet – Så tycker vi

Vi arbetar för en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik för att utrota förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära.

Den rådande könsmaktsordningen i världen innebär att kvinnor, flickor och icke-binära personer inte har lika rättigheter, möjligheter och makt att utforma sina liv som män, och att de drabbas av ett strukturellt förtryck. Sveriges regering måste arbeta för att bryta denna ordning och stå upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.

Sveriges politik

När Sverige lanserade en feministisk utrikespolitik 2014 blev landet först i världen med en sådan uttalad politisk ambition. Samtidigt har vi sett stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter världen över. Till exempel ifrågasätts rätten till abort, homosexualitet förbjuds och flickor berövas rätten att gå i skola.

Med de starka anti-feministiska strömningarna i världen blir Sveriges feministiska utrikespolitik en nödvändig motkraft. Sverige måste sätta kvinnors och flickors rättigheter högst på agendan i alla internationella relationer och driva på inom EU och FN för att se till att länder lever upp till sina åtaganden och förändrar dagens maktstrukturer.

EU:s politik

Inom EU måste Sverige se till att ett tydligt jämställdhetsperspektiv kommer med i EU:s kommande långtidsbudget som ska gälla mellan år 2021-2027. Det saknas i princip helt i dagsläget. Ett jämställdhetsperspektiv måste också till i Sveriges och EU:s migrationspolitik där bristen på lagliga vägar för människor på flykt ofta gör att kvinnor och flickor blir kvar i krigs- och konfliktområden.