Aktuellt i biståndsdebatten

Här hittar du de senaste artiklarna med fakta och argument i den pågående debatten om internationellt bistånd, på svensk och europeisk nivå.

Nyheter

15 februari 2024

Utrikespolitisk debatt i riksdagen 2024

Vem sa vad i den utrikespolitiska debatten? Vi har sammanfattat utifrån våra fokusområden. Dessutom delar vi ut hjärtan och listar ledamöters val av broscher.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Rekommendationer

12 februari 2024

Brev till riksdagsledamöter inför utrikespolitiska debatten 2024

Den 14 februari presenterar regeringen sin utrikesdeklaration i riksdagen, vilket följs av debatt. Här är CONCORD Sveriges råd till ledamöter som vill lyfta Sveriges ansvar för en rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

7 februari 2024

Svenskarna om biståndet – starkt stöd och många vill se ökning

Sidas årliga opinionsundersökning om svenskarnas inställning till bistånd offentliggjordes i slutet av 2023. Årets mätresultat visar en tendens till ökad biståndsvilja och ett ökat förtroende för biståndsorganisationerna. Många fler än tidigare vill att biståndet ska öka.
Läs mer

#biståndsdebatten

Nyheter

2 februari 2024

Vad blev fel i DI:s ledarpodd om biståndet?

I Dagens Industris ledarpodd den 1 februari finns flera faktafel om svenskt bistånd. Vi har granskat dem.
Läs mer

#biståndsdebatten

Nyheter

7 november 2023

Biståndet till Palestina – vad har hänt?

Den 10 oktober meddelade regeringen och SD på en presskonferens att Sveriges utvecklingsbistånd till Palestina skulle pausas. Vi går igenom vad som ledde fram till beslutet och hur reaktionerna på det varit. Dessutom om hur EU agerat i samma fråga.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Analys

5 oktober 2023

10 myter om internationellt bistånd

Det internationella biståndet diskuteras flitigt i media, på debatt- och ledarsidor och i politiken. Bland argumenten sprids också en del myter om biståndet som vi tycker behöver redas ut. Därför klargör vi nu de tio vanligaste missuppfattningarna. Perfekt för dig som behöver bemöta några biståndsmyter i sociala medier eller runt middagsbordet.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

4 oktober 2023

Ett år med utrikesutskottet – så mycket har de motionerat

Nu är det ett år sedan den nya riksdagen tillträdde. Vi har räknat hur mycket partierna har motionerat i utrikesutskottet – och utser oppositionens flitigaste interpellatör.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

19 september 2023

Biståndsministern i Ekots lördagsintervju

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell var gäst i Ekots lördagsintervju den 16 september 2023. Vi kommenterar några av de svar ministern gav i intervjun.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

5 maj 2023

Biståndsdebatten i media

Biståndsdebatten var något förvånande relativt lågmäld under årets första månader, med tanke på regeringens utfästelser om stora förändringar. Maktskiftet och de stundande reformerna har å andra sidan lockat fram en del andra aktörer att uttrycka sig om biståndet, medan de borgerliga ledarskribenterna helt tystnat.
Läs mer

#biståndsdebatten

Nyheter

27 februari 2023

Opinionen för bistånd – stark, men ideologiskt splittrad

Sidas årliga opinionsundersökning är en rik källa med information för den som är intresserad av svenska folkets åsikter och kunskaper om internationellt bistånd och läget i världen. Analysen visar att ideologiska skillnader avgör biståndsviljan. Men också att intresset att veta mer är stort även bland de mer skeptiska.
Läs mer

#biståndsdebatten #biståndsdebatten i media

1 2 3 7