Rekommendationer

14 december 2023

Rekommendationer för reformagendan

#eu:s och sveriges bistånd

Så kan den leva upp till Sveriges åtaganden om finansiering för en hållbar och rättvis utveckling.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för finansiering för finansiering för hållbar utveckling, AidWatch, har tagit fram grundläggande utgångspunkter för en reformering av Sveriges internationella bistånd, med utgångspunkt i Sveriges internationella roll och åtaganden om bistånd och utvecklingsfinansiering.