Aktuellt

Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet samt annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Uttalande

14 september 2018

Sverige, stå upp för fattigdomsbekämpning i EU-förhandlingarna

Idag träffas EU:s biståndsministrar för att diskutera unionens framtida utrikes- och utvecklingssamarbete. Inför mötet har CONCORD Sverige skickat ett brev till regeringen med uppmaning om att agera för att stärka fattigdomsperspektivet så att inte fokus flyttas till EU:s inhemska ekonomiska intressen i kommande biståndsbudget.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Debatt

4 september 2018

Politiker, världen är ert ansvar!

Nyckelpolitiker inom riksdagspartier från höger till vänster på den politiska skalan ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. För att lösa de kriser som världen står inför måste globala frågor genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyhet

4 september 2018

Ny vikarierande kommunikationsansvarig

Christina Wassholm vikarierar för Kristin Karlsson under hösten som kommunikationsansvarig på CONCORD Sverige. Christina var medförfattare till rapporten Tag plats! som CONCORDs civic space-arbetsgrupp släppte i maj. Hon har också tidigare arbetat som projektledare för Stockholm Civil Society Days 2017 för CONCORDs räkning. 
Läs mer

Nyhet

3 september 2018

På gång under hösten

Hur funkar det med regeringsbildande och budgetförhandlingar efter riksdagsvalet? Vilka viktiga processer kopplat till globala utvecklingsfrågor sker på svensk, europeisk och FN-nivå under hösten? Få svar och hitta viktiga datum för resten av 2018.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyhet

29 augusti 2018

Stora utmaningar i att nå Globala målen

Framsteg görs men långt ifrån tillräckligt för att nå Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling. Det var budskapet från FN:s generalsekreterare under sommarens uppföljning av världens genomförande av agendan. Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige, var på plats i New York och ger sin bild av högnivåforumet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

15 augusti 2018

Politiker ställer sig bakom #hjärtavärlden

Politiker från sju riksdagspartier har ställt sig bakom de politiska kraven i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en politik som bland annat sätter mänskliga rättigheter först vid alla intressekonflikter och fortsätter avsätta 1 procent av BNI till bistånd.
Läs mer

Nyhet

6 juli 2018

Glad sommar!

CONCORD Sveriges kansli stänger nu för sommaren. Några av oss är tillbaka i början av augusti men det är först vecka 33 som det blir full fart på riktigt. Tillsammans med medlemmar kommer vi befinna oss i New York för FN:s högnivåforum 9-16 juli, följ vår rapportering via Twitter. En riktigt fin sommar önskar vi på kansliet!
Läs mer

Analys

5 juli 2018

Regeringens handlingsplan saknar vägledning

Den efterlängtade handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030 ger en bra bild över regeringens arbete med hållbar utveckling. Samtidig fattas konkreta förslag på hur arbetet med Agenda 2030 ska genomföras och hur det ska förankras i riksdagen. Tydliga planer och bred förankring är avgörande för om Agenda 2030 ska lyckas. Läs våra fyra rekommendationer för handlingsplanen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

5 juli 2018

Uppfyller världen Globala målen?

Tillsammans med flera medlemmar kommer CONCORD Sverige att vara i New York under årets högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) den 9-16 juli. Det är ett viktigt forum för att globalt följa upp hur genomförandet av Agenda 2030 går. Följ vår rapportering via Twitter.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

5 juli 2018

Engagerad partiutfrågning i Almedalen

Globala frågor om jämställdhet, Agenda 2030, bistånd, migration och EU:s budget stod i centrum när företrädare för S, M, MP, C, V, L och KD debatterade vid ett fullsatt seminarium i Almedalen. Till grund för utfrågningen var valmanifestet #hjärtavärlden som 41 organisationer tagit fram. Se hela seminariet i efterhand eller läs en sammanfattning.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling